Warszawski Uniwersytet Medyczny: Kurs przygotowawczy na studia


Warszawski Uniwersytet Medyczny: Kurs przygotowawczy na studia: artykuł nr 5875

2008-09-01 14:46:53 Szkoła

W najbliższą sobotę 6 września br odbędzie się spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych kursem przygotowawczym do matury organizowanym przez Warszawski Uniwersytet Medyczny.

Uczestnictwo w kursie to okazja do usystematyzowania i pogłębienia wiedzy oraz, dzięki przewidzianym sprawdzianom, zweryfikowania swojego przygotowania do matury. Wykładowcami będą doświadczeni nauczyciele akademiccy WUM posiadający uprawnienia do oceniania egzaminów maturalnych.

Kurs obejmuje 162 godziny dydaktyczne zajęć z biologii, chemii oraz fizyki z astronomią. Na każdy z przedmiotów przeznaczono 54 godziny, z czego 40 godzin na wykłady, a 15 na seminaria. Zajęcia odbywać się będą w każdą sobotę od godziny 9.00.

Spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych kursem odbędzie się w sobotę 6 września br o godz. 9.00 w sali wykładowej budynku Szpitala Dermatologicznego przy ul. Koszykowej 82 a w Warszawie.

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z szkół