Rola mokradeł w ekosystemie


Rola mokradeł w ekosystemie: artykuł nr 6600

2010-01-31 14:28:21 Ekologia

O ogromnej roli mokradeł w ekosystemie, o ich znaczeniu dla ludzkości i konieczności ich ochrony będą opowiadać naukowcy w Warszawie podczas Światowych Dni Mokradeł. Konferencja i spotkania dotyczące mokradeł będą się odbywać na Wydziale Biologii UW od 31 stycznia do 2 lutego.

Jak podkreśla Dariusz Gatkowski z Polskiego Biura Regionalnego Centrum Ekologicznego na Europę Środkową i Wschodnią, wpływ mokradeł na ekosystem jest niedoceniany: moczary zapobiegać mogą suszom, pożarom i powodziom. Poza tym przyczyniają się do oczyszczania wody. Magazynują więcej dwutlenku węgla niż lasy, a do tego są bardzo bogatym ekosystemem, w którym istnieje ogromna różnorodność gatunków roślin i zwierząt. Zrównoważone użytkowanie tych terenów może pozwolić na uniknięcie kryzysu w dostępie do wody słodkiej na świecie.
Mokradła gromadzą wilgoć niczym gąbka. Podczas suszy bagna oddają wodę, dzięki temu utrzymują zależne od rzek ekosystemy i zapobiegają pożarom. Podczas wezbrań za to odwrotnie - wypełniają się wodą, zapobiegając powodziom. Są to jedne z najbardziej produktywnych ekosystemów na świecie. To środowisko życia rzadkich gatunków flory i fauny,

Poza tym, dzięki magazynowaniu węgla w postaci pokładów torfu, mają ogromne znaczenie w regulowaniu klimatu. Krajobraz i bogactwo przyrodnicze terenów podmokłych przyciągają rzesze obserwatorów przyrody, szczególnie podczas wiosennych i jesiennych przelotów ptaków. Są więc także źródłem biznesu turystycznego - zauważa przedstawiciel Polskiego Biura Regionalnego Centrum Ekologicznego na Europę Środkową i Wschodnią.

Torfowiska bardzo dobrze wiążą dwutlenek węgla. Gaz ten jest pobierany przez roślinność w procesie fotosyntezy, a następnie zostaje gromadzony w postaci torfu. Ocenia się, że zawartość węgla w torfowiskach może być porównywalna, a nawet przekraczać pulę węgla zgromadzonego w lasach.

Jeśli torfowiska funkcjonują prawidłowo, to stanowią rezerwuary węgla z ciągłą możliwością jego absorpcji. Jeśli ich funkcje są zaburzone - to stają się źródłami węgla, przyczyniając się do wzrostu zawartości gazów cieplarnianych w atmosferze. Ocieplanie klimatu powoduje wzrost temperatury i zwiększone parowanie. Osuszanie torfowisk prowadzi do wzrostu wydzielania dwutlenku węgla, i uwalniania pokładów węgla zgromadzonego w postaci torfu. W takich warunkach torfowiska stają się źródłami węgla, co gorsza tracą możliwości wiązania węgla, które występują przy prawidłowym funkcjonowaniu torfowisk.

Pierwszy dzień Światowych Dni Mokradeł, 31 stycznia, poświęcony będzie tegorocznemu hasłu obchodów: "Ochrona mokradeł szansą dla klimatu".

Podczas kolejnych dwóch dni odbędzie się międzynarodowa konferencja "Wetlands aLive, Projekty LIFE-Nature w zakresie ochrony bioróżnorodności, ze specjalnym naciskiem na tereny podmokłe Europy Środkowej", organizowana wspólnie przez Centrum Ochrony Mokradeł (CMok), Regionalne Centrum Ekologiczne na Europę Środkową i Wschodnią (REC), a także Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, przy wsparciu Biura Konwencji Ramsarskiej.

Konferencje będą dotyczyć problematyki odtwarzania siedlisk zdegradowanych, ochrony zagrożonych gatunków, problemów na styku nauki i praktyki, zaangażowania społeczeństwa, instrumentów ochrony przyrody.

Różnorodność podejścia do mokradeł zostanie pokazana w prezentacji wstępnej konferencji. Profesor Uniwersytetu w Antwerpii, Rudy van Diggelen, opowie o możliwościach i ograniczeniach nauki i praktyki w ochronie i przywracaniem naturalnego stanu ekosystemów podmokłych. Przybliży cele ochrony ekosystemów podmokłych, co będzie punktem wyjścia do dalszych prezentacji i dyskusji.

Prezentacja zamykająca konferencję będzie dotyczyć komunikacji osób i grup reprezentujących różne interesy dla ochrony przyrody. Omówiona zostanie na przykładzie europejskiego systemu obszarów chronionych Natura 2000. Michał Miazga z Regionalnego Centrum Ekologicznego podsumuje wysiłki zmierzające do ustanowienia systemu obszarów chronionych, w których uwzględniane są zarówno potrzeby ludzi, jak i przyrody.

Panel dyskusyjny kończący konferencję Wetlands aLive będzie okazją do podsumowania Światowych Dni Mokradeł oraz przygotowania dokumentu z przesłaniem od uczestników konferencji. Przesłanie to ma być opublikowane na stronach internetowych organizacji organizujących konferencje oraz będzie wysłane do instytucji zajmujących się ochroną środowiska. Organizatorzy mają nadzieję, że doświadczenia różnych środowisk pomogą skutecznie chronić i gospodarować bezcennymi ekosystemami podmokłymi.

Informacje o programie Dni Mokradeł 31 stycznia można znaleźć na stronie: www.bagna.pl. Szczegóły dotyczące konferencji: http://www.rec.org.pl/wetlands_alive/eng

Dzieki uprzejmości: PAP - Nauka w Polsce

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii