Maturzystom nie wystarcza licencjat


Maturzystom nie wystarcza licencjat: artykuł nr 5928

2008-10-23 13:21:31 Szkoła

80% badanych maturzystów rozważa kontynuowanie nauki na studiach wyższych - I stopnia lub jednolitych magisterskich. Z badania Gemius, przeprowadzonego na zlecenie portalu Edulandia.pl wynika, że większość maturzystów chciałaby ukończyć studia z tytułem magistra, a 38% spośród tych ostatnich już dzisiaj deklaruje, że chciałoby kontynuować naukę także po dyplomie.

Maturzyści uznają zakończenie edukacji na poziomie licencjackim lub inżynierskim za niewystarczające - wśród osób wybierających studia I stopnia, tylko 5% nie chce później kontynuować nauki na studiach magisterskich, zaś blisko trzy czwarte jest już zdecydowanych by ją kontynuować.

Studia magisterskie i licencjackie są częściej wskazywane przez dziewczęta, studia inżynierskie - przez chłopców. Widać też większe zainteresowanie studiami magisterskimi wśród uczniów z dużych miast. Niemal połowa badanych maturzystów już przed końcem września podjęła decyzję o wyborze kierunku studiów i uczelni. Przy wybieraniu kierunku studiów, maturzyści w podobnym stopniu kierowali się własnymi zainteresowaniami, co perspektywami zawodowymi. Wśród czynników decydujących o wyborze uczelni młodzi ludzie najczęściej wskazywali: oferowane kierunki studiów i rodzaj uczelni. Co ciekawe, aż 87% z nich za istotny lub bardzo istotny czynnik uważa jakość kadry naukowej.

Najpopularniejsze kierunki studiów to prawo i administracja, psychologia oraz medycyna. Tylko nieliczni maturzyści (2,5%) ze wszystkich planujących studia wyższe, nie umieli wskazać kierunku, na którym najbardziej chcieliby studiować. Blisko połowa osób planujących studia na poziomie magisterskim nie rozważała jeszcze kwestii związanych ze swoją dalszą edukacją po dyplomie. Jednocześnie prawie jedna czwarta maturzystów (22%) planujących zostać magistrem już teraz deklaruje, że chciałaby następnie podjąć studia podyplomowe. O studiach MBA słyszał co dziesiąty spośród nich, zaś co trzydziesty - chciałby po dyplomie podjąć takie studia.

Ogólne zainteresowanie sytuacją na rynku pracy deklaruje aż dwie trzecie (63%) badanych, tyle samo zamierza podjąć pracę w trakcie nauki na studiach lub w szkole policealnej, najczęściej już w pierwszym roku nauki. Dla ponad połowy zamierzających pracować w trakcie nauki ważniejsze są przyczyny ekonomiczne niż chęć zdobycia doświadczenia zawodowego. Co czwarty respondent po skończeniu nauki zamierza pracować poza Polską.

W pracy podjętej już po studiach, dzisiejsi maturzyści średnio chcieliby zarabiać ponad 1.900 zł netto, po roku pracy - ponad 2.700 zł, a po trzech latach - już 4.080 złotych. Nastroje maturzystów są dość optymistyczne - co trzeci badany, spośród tych, którzy podjęli już decyzję o wyborze uczelni i kierunku studiów sądzi, że wybrana szkoła bardzo dobrze przygotuje go od strony praktycznej do pracy zawodowej. Średni stopień takiego przygotowania (w skali 1-5) został oceniony na 4,1.

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z szkół