Kampania edukacyjna dotycząca zakażeń meningokokowych typu C


Kampania edukacyjna dotycząca zakażeń meningokokowych typu C: artykuł nr 5897

2008-09-24 08:51:09 Medycyna

Jedno na dziesięć dzieci umiera w wyniku zakażenia meningokokami. Co piąte dziecko w wyniku przebytej choroby ulega groźnym powikłaniom, jak niedosłyszenie, zmiany w mózgu, ataki epileptyczne czy utrata kończyn. Wszystko za sprawą groźnej bakterii - Neisseria meningitidis grupy C, która może wywołać inwazyjną chorobę meningokokową objawiającą się najczęściej jako zapalenie opon-mózgowo rdzeniowych lub zakażenie krwi (sepsa). Choroba jest jeszcze słabo znana społecznie. Ponad połowa Polaków nie słyszała o zakażeniach meningokokami, a aż dwie trzecie nie słyszało o możliwościach szczepień ochronnych. Dlatego, też rusza ogólnopolska kampania edukacyjna „Nie! Dla meningokoków”, której celem jest budowanie szerokiego programu informacyjnego o chorobie, skutecznej profilaktyce i leczeniu.

Fundacja „Aby żyć”, prowadząca od lat działania prozdrowotne, zainaugurowała we wrześniu b.r. kampanię edukacyjną „Nie! dla meningokoków”. Kampania ma na celu przekazanie informacji na temat zakażeń wywołanych przez meningokoki typu C oraz szeroką edukację w dziedzinie profilaktyki oraz szczepień ochronnych. Nadrzędnym zadaniem kampanii jest przeciwdziałanie i zahamowanie problemu epidemiologicznego, jakim jest wzrastająca ilość chorych na inwazyjną chorobę meningokokową w Polsce, a także dotarcie z informacją o chorobie do szerokiego grona osób, a w szczególności do rodziców dzieci, szczególnie narażonych na zakażenia.

Zdaniem organizatorów kampanii, edukacja opinii społecznej, ale także personelu medycznego w zakresie przebiegu, rokowań, a także powikłań wynikłych po inwazyjnej chorobie meningokokowej oraz sposobach zapobiegania zakażeniom meningokokowym jest kluczowa i niezbędna. Jak pokazują wyniki badania wiedzy Polaków na temat meningokoków, stan wiedzy polskiego społeczeństwa na temat choroby, dróg zakażenia i możliwości profilaktycznych jest bardzo niski.

Edukacja jest nadrzędnym celem prowadzonych działań, dlatego też organizatorzy kampanii zainicjowali Ogólnopolskie dni edukacji na temat meningokoków, w ramach których w wybranych ośrodkach w całej Polsce zorganizowane zostaną bezpłatne porady lekarskie dotyczące zakażeń meningokokowych. W tym czasie w wybranych ośrodkach będzie można również skorzystać z dofinansowania do szczepień ochronnych przeciwko meningokokom.

Szczegółowe informacje o objętych programem placówkach można znaleźć na stronie internetowej kampanii www.meningokoki.info.pl oraz od 1 października pod specjalnym numerem telefonu 0 800 000 888.

Na potrzeby kampanii stworzono specjalny serwis internetowy www.meningokoki.info.pl, który stanowić będzie swoiste kompendium wiedzy na temat meningokoków, choroby meningokokowej oraz profilaktyki i szczepień ochronnych. Na stronie znaleźć będzie można informacje dotyczące sposobów zakażenia, grup ryzyka, objawów i przebiegu choroby meningokokowej, a także charakterystyki i schematu szczepień. W ramach serwisu uruchomiona została także specjalna poradnia on-line na której można zadać pytanie lekarzowi, skonsultować problem lub otrzymać kompleksową informację, dotyczącą zakażenia lub szczepień.

Inicjatorem kampanii edukacyjnej „Nie! Dla meningokoków” jest fundacja „Aby żyć”, zaś parterem kampanii jest firma Baxter Polska.

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z medycyny