Seminarium: Badania naukowe płaszczyzną współpracy w ramach projektów unijnych


Seminarium: Badania naukowe płaszczyzną współpracy w ramach projektów unijnych: artykuł nr 5986

2008-11-25 14:38:23 Zoologia

Wydział Nauk o Zwierzętach wraz z Wydziałem Medycyny Weterynaryjnej SGGW zapraszają pracowników wszystkich jednostek prowadzących badania naukowe (zakres: badania dotyczące zwierząt) na seminarium pt: „BADANIA NAUKOWE PŁASZCZYZNĄ WSPÓŁPRACY W RAMACH PROJEKTÓW UNIJNYCH”

Głównym celem seminarium będzie zapoznanie się z podstawowymi celami badań prowadzonych przez różne zespoły i określenie możliwości współpracy międzywydziałowej lub między jednostkami potrzebnej do wspólnego przygotowania wniosku o dofinansowanie z Unii Europejskiej.

Seminarium będzie miało charakter interaktywny: zapraszamy do wygłaszania krótkich (10 minutowych) prelekcji przybliżających zakres prowadzonych prac naukowych lub możliwości dydaktyczne danej jednostki z uwzględnieniem możliwości współpracy.

Seminarium odbędzie się 1 XII (poniedziałek) o godzinie 13.15 w sali 1069 (pierwsze piętro) w budynku 23.

Zgłoszenia uczestnictwa i chęć wygłoszenia krótkiej prelekcji proszę nadsyłać do 28 listopada na adres e-mail: zuzanna_nowak@sggw.pl

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z zoologii