XV Kongres Światowej Organizacji Meteorologicznej


XV Kongres Światowej Organizacji Meteorologicznej: artykuł nr 4548

2007-05-10 10:00:46 Ekologia

Prof. Jan Szyszko, minister środowiska wziął udział w sesji otwierającej XV Kongresie Światowej Organizacji Meteorologicznej WMO, Spotkanie odbyło się 7 maja br. w Genewie. Światowa Organizacja Meteorologiczna została powołana do życia w 1950 roku przez rządy państw zgrupowane w systemie Narodów Zjednoczonych, w tym także Polskę. WMO spełniała i spełnia ważną rolę spośród służb publicznych dla ochrony państw i społeczeństw przed groźnymi skutkami zagrożeń występujących w atmosferze i hydrosferze, a w szerszym kontekście także w ochronie bioróżnorodności.

Celom tym służy system programów badawczych i technicznych WMO obejmujący programy związane z pogodą, klimatem i wodą. W tym celu rządy państw członków Światowej Organizacji Meteorologicznej powołują narodowe służby hydrologiczne-meteorologiczne działające operacyjnie na rzecz ochrony życia i mienia ich obywateli.

W swoim wystąpieniu prof. Jan Szyszko mówił o potencjale polskiej Państwowej Służby Hydrometeorologicznej (PSHM). Na przebudowę i unowocześnienie PSHM rząd polski przeznaczył kwotę około 85 mln dolarów. Unowocześnienie PSHM w latach 2000-2005 objęło systemy pomiarowe: automatyczny system sieci obserwacyjno-pomiarowej PSHM, system radarowy, system ostrzegania przed wyładowaniami atmosferycznymi, system odbioru danych satelitarnych, system modeli prognostycznych meteorologicznych i hydrologicznych, system IT oraz system obsługi klienta.
- Polska posiada nowoczesny system hydrologiczno-meteorologiczny spełniający wszystkie standardy światowe WMO. Polska posiada wysoko wykwalifikowana kadrę naukowo-techniczną - mówił prof. Jan Szyszko, minister środowiska.

Minister zwrócił również uwagę na kilka aspektów którym Kongres powinien poświecić część swoich obrad. Między innymi mówił o potrzebie włączenia się przez WMO w działania na rzecz klimatu. Zdaniem polskiego rządu WMO powinno być aktywnym partnerem w przygotowaniu kolejnych spotkań Stron Konferencji Klimatycznej na Bali w bieżącym roku, jak również w Polsce w 2008 r. i Danii w 2009 roku.

Sławomir Mazurek
Rzecznik Prasowy
Ministra Środowiska

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii