Indeksy do lamusa


Indeksy do lamusa: artykuł nr 6102

2009-01-29 11:51:46

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotowało projekt rozporządzenia, dzięki któremu uczelnie będą mogły zlikwidować papierowe indeksy jako dokumenty potwierdzające przebieg studiów. Dokumentacja w formie elektronicznej odciąży od dodatkowych formalności studentów i uczelnie, a także ułatwi i przyspieszy weryfikację uzyskiwanych wyników.

Uczelnie, które zdecydują się na rezygnację z indeksu będa mogły na podstawie rozporządzenia wprowadzić karty okresowych osiągnięć studenta w postaci wydruków elektronicznych, podpisywanych jedynie przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni. W takiej sytuacji studenci przystępując do zaliczeń i egzaminów nie mieliby obowiązku posiadania zarówno indeksu, jak i kart egzaminacyjnych.

Dokumentem poświadczającym uzyskanie zaliczenia i złożenie egzaminu będą protokoły sporządzane przez nauczycieli akademickich w postaci papierowej i/lub elektronicznej. Uprości to sposób dokumentowania przebiegu studiów, a także ułatwi i przyspieszy weryfikację uzyskanych wyników. Po wydrukowaniu wyników sesji egzaminacyjnej z uczelnianego systemu dziekan będzie dokonywał wpisu na kolejny semestr lub rok studiów. Przebieg studiów będzie oczywiście w pełni udokumentowany i wręczony absolwentowi wraz dyplomem w postaci suplementu, który z jednej strony spełni tradycyjną sentymentalną rolę indeksu, a także - informacyjną dla potencjalnego pracodawcy.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z