Ekologiczny kampus - konkurs dla studentów


Ekologiczny kampus - konkurs dla studentów: artykuł nr 6079

2009-01-12 12:44:33

GE Energy ogłasza konkurs ekologiczny GE Energy Ecomagination Challenge pod hasłem Ekologiczny kampus, skierowany do studentów kierunków technicznych studiów I i II stopnia w całej Europie.

W ramach konkursu studenci mogą zgłaszać projekty innowacyjnych rozwiązań, które można zastosować w kampusach i które będą miały pozytywny wpływ na środowisko.
Projekty mogą być zgłaszane przez pojedyncze osoby lub zespoły składające się
z maksymalnie pięciu osób. Studenci biorący udział w konkursie mogą również opracować dodatkowe materiały — filmy wideo, fotografie i gry, ilustrujące zakres możliwości zgłoszonej propozycji konkursowej.

Termin składania zgłoszeń do udziału w konkursie upływa 1 lutego 2009 r. Prace konkursowe można nadsyłać do dnia 1 maja 2009 r.

Projekty konkursowe oceni panel ekspertów GE Energy według następujących kryteriów:

-    Ekologia: Jaki jest pozytywny wpływ projektu na środowisko? Czy zastosowanie projektu pozwoli ograniczyć globalne ocieplenie? Czy przyczyni się do obniżenia zużycia wody lub energii?
-    Wyobraźnia: Czy w projekcie zastosowano zaskakujące rozwiązania służące ochronie środowiska?
-    Opłacalność: Jak przedstawia się budżet i harmonogram realizacji projektu? Jak kształtuje się stosunek korzyści i kosztów?

Zespoły zakwalifikowane do finału zostaną zaproszone na uroczystą ceremonię do Budapesztu
w sierpniu 2009 r., podczas której zostaną wręczone liczne nagrody. Zwycięski zespół otrzyma złoty medal wraz z 25 tys. EUR na realizację projektu.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu są dostępne pod adresem: www.makeyourcampusgreener.com  

„Założeniem projektu edukacyjnego przygotowanego przez GE Energy jest zaangażowanie studentów kierunków technicznych z całej Europy w kwestie ochrony środowiska naturalnego. Jesteśmy dumni z tego, że możemy zarazić naszą pasją studentów i wyłonić spośród nich najbardziej utalentowane osoby, z którymi wspólnie zadbamy o zrównoważony rozwój naszej planety” — wyjaśnia Rod Christie, prezes GE Energy w Europie Środkowej i Wschodniej. Projekt doskonale wpisuje się w politykę rekrutacji, którą GE Energy prowadzi na terenie Europy przez ostatnie 2 lata. Od 2007 r. firma GE Energy zatrudniła ponad 1250 inżynierów (550 w 2007 r.; 700 w 2008 r.).
 
 

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z