Wręczenie dyplomów stypendystom Własnych Funduszy Stypendialnych UJ


Wręczenie dyplomów stypendystom Własnych Funduszy Stypendialnych UJ: artykuł nr 5981

2008-11-24 15:18:57

Własne Fundusze Stypendialne Uniwersytetu Jagiellońskiego rozpoczynają dziesiąty rok swojej działalności. Zapraszam na uroczystość wręczenia przez Rektora UJ dyplomów tegorocznym laureatom w środę 26 listopada o g. 14 w Auli Collegium Novum UJ, ul. Gołębia 24. Uroczystość uświetnią swoja obecnością przedstawiciele władz miasta i województwa oraz sponsorzy Własnych Funduszy Stypendialnych.

Do konkursów na rok akademicki 2008/2009 przystąpiło niemal 250 kandydatów, z których wyłonionych zostało ponad 100 stypendystów - studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz pracowników naukowych z Europy Środkowo-Wschodniej.

W ramach najdłużej działającego Funduszu im. Stanisław Estreichera (od 1999 roku) 10 miesięczne w wysokości 500 zł miesięcznie stypendium  otrzymało 30 studentów.

Z Funduszu im. Adama Krzyżanowskiego, działającego od 200 roku i przeznaczonego dla doktorantów UJ, przyznano 8 stypendiów w wysokości 1 000zł miesięcznie (na okres 10 miesięcy).

Z Funduszu Królowej Jadwigi, skierowanego do doktorantów i pracowników naukowych z krajów Europy Środkowo - Wschodniej, stypendium otrzymały 44 osoby. SA to stypendia jednomiesięczne w formie staży na UJ pod opieką pracowników uniwersytetu. Stypendium wynosi 1 500 zł, dodatkowo stypendyści otrzymuję zakwaterowanie w domu studenckim oraz ubezpieczenie zdrowotne. Podczas uroczystości stypendium otrzyma 5-osobowa, listopadowa grupa stypendystów.

Przy Funduszu Królowej Jadwigi powstało w 2004 roku 12-miesięczne Stypendium im. Józefa Dietla przeznaczone dla doktorantów z krajów Europy Wschodniej, specjalizujących się w zakresie nauk medycznych. Fundatorami stypendium są w równej części Urząd Miasta Krakowa i Uniwersytet Jagielloński. Podczas uroczystości dyplom otrzyma tegoroczna stypendystka pani Iryna Dymitriv.

Rektorski Fundusz Stypendialny - początkowo przeznaczony był dla pracowników naukowych UJ, a od 2004 roku został dodatkowo skierowany dla studentów 1 roku będących laureatami olimpiad przedmiotowych na szczeblu centralnym.  W obecnym roku akademickim stypendia ( w wysokości 600 zł miesięcznie przez 10 miesięcy) przyznano 21 studentom 1 roku.

Dodatkowo wraz z stypendystami Własnych Funduszy Stypendialnych pamiątkowe dyplomy otrzyma 21 zwycięzców Konkursu Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim.

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z