Rzeszów: Zdrowie Publiczne na poziomie magisterskim


Rzeszów: Zdrowie Publiczne na poziomie magisterskim: artykuł nr 6228

2009-04-23 09:57:03

W ofercie Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie na rok akademicki 2009/2010 pojawiła się nowa możliwość kształcenia - studia II stopnia na kierunku Zdrowie Publiczne. WSIiZ jest pierwszą i jedyną uczelnią na Podkarpaciu, która będzie prowadzić takie studia! Decyzja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oznacza, że w WSIiZ można już studiować na 6 kierunkach na poziomie magisterskim.

Absolwenci studiów I stopnia będą mieli możliwość dalszej edukacji oraz poszerzenia i ugruntowania wiedzy w zakresie szeroko pojętej medycyny zapobiegawczej, w tym promocji i edukacji zdrowotnej oraz organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia.

W ramach programu studiów dowiesz się jak oceniać stan zagrożenia zdrowotnego spowodowany szkodliwymi warunkami środowiska i skutecznie walczyć z chorobami, zdobędziesz wiedzę związaną z edukacja zdrowotną oraz wykorzystaniem współcześnie dostępnych metod wczesnej diagnostyki i terapii. Poznasz współczesne metody zarządzania i organizacji świadczeń i usług medychnych, wdrażania środków i rozwiązań socjalnych, metodyki badań epidemiologicznych w zakresie czynników środowiskowych warunkujących występowanie chorób w populacji lub wpływających na stan zdrowia ludności.

Studia II stopnia z zakresu zdrowia publicznego przygotują Cię do pełnienia funkcji kierowniczych i specjalistycznych w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, instytucjach ubezpieczeń zdrowotnych, a także do prowadzenia badań naukowych. Będziesz również predestynowany do pracy w jednostkach organizacyjnych szczebla centralnego, wojewódzkiego, powiatowego i miejskiego, w zakresie organizacji i zarządzania placówkami służby zdrowia, organizacji i realizacji programów promujących zdrowy styl życia, a także zapobiegania chorobom. Natomiast zdobyta w trakcie studiów wiedza i umiejętności w zakresie różnorodnych funkcji związanych z realizacją zadań profilaktyki i ochrony zdrowia, umożliwią Ci podjęcie pracy w instytucjach państwowych, samorządowych, placówkach społecznie i prywatnie funkcjonujących w systemie ochrony zdrowia, zajmujących się opieką społeczno-medyczną, promocją zdrowia i edukacją zdrowotną, nadzorem sanitarno epidemiologicznym, organizowaniem i administrowaniem w zakresie opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, podnoszeniem stanu zdrowia społeczeństwa.

Jako absolwent zostaniesz profesjonalnie przygotowany do działania w zreformowanym systemie ochrony zdrowia, nabędziesz również umiejętności w zastosowaniu rozwiązań strategicznego zarządzania jednostkami ochrony zdrowia i ich rozliczaniem.

W ramach kierunku będą realizowane następujące specjalności:
edukacja i promocja zdrowia
organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
technologia produktów kosmetycznych

Szczegółowe informacje zarówno o tym, jak i innych kierunkach i specjalnościach można znaleźć w serwisie: www.kandydaci.wsiz.rzeszow.pl

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z