Uniwersytet dla Seniorów


Uniwersytet dla Seniorów: artykuł nr 5915

2008-10-09 11:33:38

Ursynowski Uniwersytet Trzeciego Wieku im. J.U. Niemcewicza, działający przy Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie rozpoczyna czwarty rok akademicki.

Zainteresowanie tą formą dokształcania i spędzania wolnego czasu jest ogromne. W tym roku na zajęcia będzie uczęszczać 800 słuchaczy. Studenci UTW to osoby w różnym wieku, które chcą się dowiedzieć czegoś nowego, poznać nowych przyjaciół. Dla nich to także doskonały sposób na spędzanie wolnego czasu. Dlatego program zajęć dostosowany jest do zgłaszanych potrzeb. W programie nauczania są wykłady i seminaria miedzy innymi z literatury, historii, medycyny, psychologii, ogrodnictwa, zdrowego żywienia, a także nauka 5-ciu języków obcych, obsługi komputera oraz zajęcia taneczne, rehabilitacyjne, turystyczne i kulturalne, Ponadto zgłaszający się słuchacze będą mieć możliwość udzielania się w pracy społecznej, polegającej na przykład na sprawowaniu opieki merytorycznej nad powstającymi kołami zainteresowań.

„Prężna działalność uniwersytetu nie byłaby możliwa bez wsparcia i pomocy życzliwych ludzi i instytucji” - zapewnia Irena Roguska, wiceprezes Stowarzyszenia, które prowadzi Uniwersytet Trzeciego Wieku. „Szczególne podziękowania należą się pracownikom naukowym uczelni, urzędowi m. ST. Warszawy. Dzięki współpracy z młodzieżową fundacją Świat na tak, złożoną przez Joannę Fabisiak – wieloletnia propagatorkę idei wolontariatu, opracowaliśmy program, który łączy pokolenia” – mówi I. Roguska. „Młodzież organizuje dla nas indywidualną naukę obsługi komputera, wspólne wycieczki, wyjścia do teatru i spotkania integracyjne. Seniorzy wśród studentów SGGW czują się młodsi i potrzebni społeczeństwu.”

Uroczystość inaugurująca nowy rok studiów odbędzie się 14 października br. o godz. 12.00 w Auli Kryształowej SGGW przy ul. Nowoursynowskie 166.

W Polsce działa ponad 40 Uniwersytetów Trzeciego Wieku, w tym kilkanaście w Warszawie. Najstarszy z nich nosi imię Haliny Szwarc i od 30 lat działa przy Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Na tym Uniwersytecie co roku kształci się ok. tysiąca osób.

SGGW

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z