Pomoże odtworzyć genetyczną historię człowieka


Pomoże odtworzyć genetyczną historię człowieka: artykuł nr 6335

2009-08-27 08:17:22 Biotechnologia

Dr Krzysztof Rębała z Katedry Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku weźmie udział w największym na świecie projekcie badań genetyczno-antropologicznych. Uczestnictwo polskiego naukowca w międzynarodowym przedsięwzięciu jest możliwe dzięki stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, przyznanego w ramach programu "Kolumb". Dr Rębała w ramach stypendium wyjedzie na sześciomiesięczny staż podoktorski do Institute of Evolutionary Biology, Spanish National Research Council (CSIC) oraz Pompeu Fabra University w Barcelonie.

Polski naukowiec zbada tam próbki DNA zebrane od rdzennych mieszkańców zamieszkujących trzy polskie regiony geograficzne: Kaszuby, Kociewie i Kurpie. Badania mają pokazać zróżnicowanie genetyczne i pochodzenie rdzennych grup etnicznych północnej części kraju.
Jak wyjaśnił PAP dr Rębała, w Hiszpanii zbada około 500 zebranych w Polsce próbek. "Potrzebny do badań materiał DNA był pobierany w najłatwiejszy i najmniej stresujący sposób - poprzez wymaz z jamy ustnej" - tłumaczy naukowiec.

Przyznaje, ze zebranie próbek czasami przysparzało trudności, bo spotykał miejscowości, w których nie było ani jednego rdzennego mieszkańca. "Znajdowaliśmy jednak mnóstwo osób, które czytały o projekcie i były szczęśliwe, że mogą pomóc w jego przeprowadzeniu. Zdarzało się też, że nawet przedstawienie wszelkich dokumentów, uwiarygodniających badania nie przynosiło pozytywnego rezultatu" - opisuje dr Rębała.

Prowadzone przez niego badania będą również zalążkiem większego projektu gromadzenia próbek DNA anonimowych dawców pochodzących z rdzennych grup etnicznych, zamieszkujących poszczególne regiony etnograficzne Polski. Zbiór ten pozwoli zachować dziedzictwo genetyczne Polski, a badania próbek mogą się stać w przyszłości cennym uzupełnieniem badań etnograficznych, historycznych, genetyczno-populacyjnych czy epidemiologicznych.

Prace prowadzone przez polskiego naukowca to część międzynarodowego projektu badawczego, który jest próbą odtworzenia genetycznej historii człowieka. Ma on umożliwić poznanie zróżnicowania genetycznego populacji rdzennych grup etnicznych na całym świecie.

"Projekt ma umożliwić opisanie pochodzenia poszczególnych grup etnicznych i plemion oraz wyjaśnić, jak ludzie zasiedlali poszczególne regiony, kraje i kontynenty. Będzie to możliwe nie w oparciu o źródła pisane czy archeologię, ale właśnie o DNA" - wyjaśnia PAP dr Rębała.

Jest to największy tego typu projekt na świecie, a w jego realizację zaangażowała się światowa czołówka ośrodków naukowo-badawczych zajmujących się antropologią genetyczną.

Badania, zarówno polskie jak i międzynarodowe, mają się zakończyć w 2010 roku. Cząstkowe rezultaty projektu są publikowane co jakiś czas, większej publikacji można się spodziewać w roku przyszłym lub 2011.

PAP - Nauka w Polsce, Ewelina Krajczyńska

Dzięki uprzejmości: PAP Nauka w Polsce

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z bitechnologii