O wzroście, rozwoju i gospodarczym wykorzystaniu dolnych warstw dębu szypułkowego


O wzroście, rozwoju i gospodarczym wykorzystaniu dolnych warstw dębu szypułkowego: artykuł nr 6608

2010-02-03 02:16:40 Botanika

O wzroście, rozwoju i gospodarczym wykorzystaniu dolnych warstw dębu szypułkowego w drzewostanach sosnowych opowie 4 lutego w Sękocinie Starym dr inż. Rafał Paluch. Spotkanie organizuje Instytut Badawczy Leśnictwa.

Jak zapowiadają organizatorzy, prelegent przedstawi m.in. prawidłowości rozwoju podokapowej warstwy dębów w drzewostanach sosnowych; ocenę możliwości wykorzystania odnowienia podokapowego dębów do urozmaicenia struktury i składu gatunkowego lub przebudowy drzewostanów sosnowych i koncepcję opracowania modelu wzrostu dębu szypułkowego pod drzewostanami sosnowymi.

Spotkanie rozpocznie się o godz. 11.00 w sali konferencyjnej (parter, budynek B) w Instytucie Badawczym Leśnictwa.


Dzięki uprzejmości: PAP - Nauka w Polsce

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z botaniki