IP Management jako narzędzie stymulacji przedsiębiorczości akademickiej


IP Management jako narzędzie stymulacji przedsiębiorczości akademickiej: artykuł nr 5817

2008-06-26 23:57:50 Ciekawostki

W dniu 27 czerwca 2008 roku odbędzie się w Łodzi międzynarodowe seminarium: IP Management jako narzędzie stymulacji przedsiębiorczości akademickiej organizowane przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz firmę Bio-Tech Consulting Sp. z o.o. w ramach projektu IP Management Polska, dofinansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Seminarium skierowane jest do łódzkiego środowiska pracowników naukowych realizujących projekty badawczo-rozwojowe, zainteresowanych możliwością komercjalizacji wyników naukowych oraz do przedstawicieli biobiznesu zainteresowanych inwestycjami w badania naukowe.

Podczas spotkania zostaną zaprezentowane możliwości związane z finansowaniem firm (kapitały typu Seed, Ventures Business Angels) w sektorze "bio", rozwijaniem struktury finansowej i w efekcie wejściem na rynek New Connect, oraz zagadnienia związane z możliwością komercjalizacji realizowanych badań.

Ponadto poruszone zostaną następujące zagadnienia:
  -  Przykłady przedsiębiorczości akademickiej w Łodzi. Prezentacja innowacyjnych firm.
  -  Możliwości finansowania projektów B+R.
  -  Propozycja nowej polityki w zakresie zarządzania własnością intelektualną i stymulowania innowacyjnych przedsięwzięć.
  -  Działalność władz samorządowych i regionalnych na rzecz kreowania przedsiębiorczości akademickiej w Łodzi.
  -  Uczestnictwo w rynku NewConnect jako szansa dla innowacyjnych spółek o wysokim potencjale wzrostu.

Spotkanie takie wyznacza kurs działania innowacyjnych firm biosektora oraz środowiska akademickiego. Znakomite grono wykładowców i zaproszonych osób gwarantuje wysoki poziom seminarium i daje szansę na nawiązanie współpracy między sektorem nauk i biznesu.

Monika Sowińska, Bio-Tech Consulting

Szczegółowy harmonogram konferencji w załączniku.

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ciekawostek