II Forum Przyrodniczego Południowej Wielkopolski


II Forum Przyrodniczego Południowej Wielkopolski: artykuł nr 666

2005-05-13 16:10:09 Ciekawostki

W dniach od 18 do 20 maja 2005 r. odbywać się będą zajęcia w ramach II Forum Przyrodniczego Południowej Wielkopolski. W tym roku program warsztatów podzielony został na trzy dni adresowane do nauczycieli biologii, przyrody i przedmiotów pokrewnych oraz zajęcia dla uczniów. Udział w imprezach Forum jest bezpłatny a jedynym warunkiem jest wypełnienie deklaracji uczestnictwa. Forum Przyrodnicze Południowej Wielkopolski jest przedsięwzięciem edukacyjno-promocyjnym mającym zwrócić uwagę jak najszerszej grupie ludzi na bogactwo i bioróżnorodność terenów Dolny Baryczy i tym samym przyczynić do większej ochrony tych miejsc.

W pierwszej edycji imprezy udział wzięło ok. 360 osób. II Forum podzielone zostało na kilka modułów skierowanych do różnych grup.

Dodatkowe informacje na temat Forum można uzyskać w Wydziale Integracji Europejskiej i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim, tel. 591-81-14 lub 58-22-314.
Formularze zgłoszeniowe dostępne są także na stronie internetowej: www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ciekawostek