Inżynier na obcasach - nowa akcja SGGW


Inżynier na obcasach - nowa akcja SGGW: artykuł nr 6843

2010-06-23 23:05:54 Ciekawostki

Czy wiesz co to takiego zjawisko "szklany sufit"? Szklany sufit (inaczej: grząska podłoga) - określenie powstałe w latach 80-tych oznaczające rzekomą niewidzialną barierę utrudniającą kobietom dojście do wysokich pozycji w biznesie czy polityce.

Czy wiesz kto był pierwszą kobietą w historii, która zdała egzaminy wstępne na wydział fizyki i chemii Sorbony? Maria Skłodowska-Curie do dziś pozostaje jedynym uczonym w historii uhonorowanym Nagrodą Nobla w dwóch różnych dziedzinach nauk przyrodniczych.

Czy wiesz co to jest ciekły papier? Ciekły papier to korektor piśmienniczy, który może występować w postaci pióra, płynu w opakowaniu z pędzlem lub w postaci "paska". Używa się go do korygowania błędów piśmienniczych. Pierwszy korektor został wynaleziony oczywiście przez kobietę Bette Nesmith Graham.

Kto jest królową ergonomii? Lillian Moller Gilbreth to kobieta dzięki której mamy półki na drzwiach w lodówce, mikser kuchenny i kubeł na śmieci z pedałem.

Więcej ciekawych informacji na stronie internetowej www.inzyniernaobcasach.pl

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie uruchomiła akcję "Inżynier na obcasach". Ma ona promować 17 kierunków studiów, na których kobiety mogą uzyskać tytuł inżyniera.

Maturzyści opuścili już mury liceów i techników, i zastanawiają się gdzie złożyć papiery na studia. Wśród tej grupy młodych ludzi jest wiele dziewcząt, które znacznie pewniejszym krokiem wkraczały na lekcje matematyki, fizyki czy informatyki niż na historię czy WOS. Na pewno niejedna z nich będzie chciała kontynuować naukę właśnie w takim ścisłym kierunku. Oczekiwaniom maturzystek poszukujących właściwej drogi kształcenia wychodzi Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego ze swoją bogatą ofertą kierunków. SGGW do niedawna była kojarzona jako uczelnia, na której studenci mogą się kształcić na kierunkach wyłącznie rolniczych. Warto jednak zauważyć, że spośród oferty 28 kierunków aż na 17 można zdobyć tytuł inżyniera. SGGW to uczelnia, która jest zaprzeczeniem powszechnej opinii, że ścisłych kierunków nie chcą studiować kobiety. W naszej uczelni ponad połowa to studentki. Także na kierunkach inżynierskich uczy się od 25 do 50% kobiet.

Akcja "Inżynier na obcasach" jest skierowana zarówno do maturzystek, które właśnie wkraczają w studenckie życie i zastanawiają się nad wyborem kierunku studiów jak i dla studentek, które ukończywszy pierwszy stopień studiów wahają się przed podjęciem kolejnego etapu wieńczącego się tytułem magistra. SGGW oferuje kadrę akademicką, która docenia chęć kobiet do zdobywania tytułów inżyniera. Jednocześnie kształcenie techniczne odbywa się na wysokim, światowym poziomie na modnych i nowatorskich kierunkach, takich jak np. Technologie Energii Odnawialnej - nowy kierunek w SGGW.

W Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego trwa właśnie rekrutacja na studia. W tym roku maturzyści mogą wybierać spośród 28 kierunków na studiach dziennych, 22 na zaocznych i 7 na wieczorowych. SGGW na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia przyjmie łącznie 6 555 osób, w tym 3 350 na studia stacjonarne, 2 750 na niestacjonarne w systemie zaocznym oraz 455 na niestacjonarne w systemie wieczorowym.

Więcej informacji na stronie internetowej www.inzyniernaobcasach.pl

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ciekawostek