Postępy nanotechnologii


Postępy nanotechnologii: artykuł nr 6844

2010-06-23 23:09:04 Biotechnologia

Nakładem wrocławskiego Centrum Badań EIT+, integrującego potencjał badawczy dolnośląskiego środowiska akademickiego, ukazało się pierwsze w Polsce czasopismo poświęcone w całości sprawom nanotechnologii - "Postępy nanotechnologii".

Nowy kwartalnik jest adresowanym do naukowców, popularyzatorów nauki oraz ludzi biznesu, pragnących inwestować w nowe technologie - informuje dr inż. Jacek Doskocz, redaktor prowadzący.
Pismo ma być głosem polskiej technologii skupionej na nanomateriałach, gromadzić ludzi, firmy i organizacje związane w Polsce z nanotechnologią, być narzędziem polskiego Centrum Nanotechnologii.

"Postępy nanotechnologii" mają 32 strony i zostały wydane w nakładzie tysiąca egzemplarzy.

Pierwszy numer jest bezpłatny, rozprowadzany na konferencjach, seminariach i innych tego typu wydarzeń związanych z tematyką nanotechnologiczną. Dostępny jest także w wersji elektronicznej pod adresem: www.nanoprogress.pl.

Zawiera m.in. posłanie od wydawców, wytyczne dla autorów i recenzentów, informacje na temat rady naukowej oraz związane z nanotechnologią artykuły, poświęcone m.in. Wrocławskiemu Centrum ETI+, Fundacji Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii Nanonet, doświadczeniom i opiniom przedsiębiorców specjalizujących się w nanotechnologii.

Są też w numerze artykuły naukowe prezentujące wyniki prowadzanych w Polsce badań nad zastosowaniem różnego rodzaju nanomateriałów - m.in. luminescencyjnych nanoznaczników wykorzystywanych w biodetekcji, koloidalnych roztworów nanomateriałów stosowanych w optoelektronice i medycynie, czy nanokrystalitów tlenku indowo-cynowego wytwarzanych w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu.

Ważną częścią numeru (tak będzie też w następnych edycjach kwartalnika) jest także Nanokalendarz, zawierający wykaz planowanych w najbliższym czasie w Polsce wydarzeń naukowych (konferencje, targi, warsztaty) związanych z nanotechnologią.

Dzięki uprzejmości: PAP - Nauka w Polsce, Waldemar Pławski

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z bitechnologii