Konkurs "Mój las"


Konkurs "Mój las": artykuł nr 815

2005-06-09 17:08:26 Ekologia

3 czerwca 2005 roku w Warszawie w siedzibie Domu Technika NOT odbyła się uroczystość zakończenia XVIII edycji 2004/2005 Ogólnopolskiego Konkursu dla młodzieży szkolnej pod hasłem „Mój Las”.

Konkurs zorganizowany przez SITLiD, który cieszy się od wielu lat bardzo dużą popularnością wśród młodzieży szkolnej, również i w tym roku zaowocował wspaniałymi pracami o tematyce leśnej. Prace zgłaszane były w czterech kategoriach:

  • Znane mi zwierzęta i ptaki żyjące w naszych lasach
  • Czy chciałbym posiadać własny las i dlaczego?
  • Dlaczego lasy nazywamy „zielonymi płucami kraju"
  • Jak wyobrażasz sobie wpływ społeczności lokalnych na zarządzanie lasami i prowadzenie gospodarki leśnej

Laureatom najlepszych nadesłanych prac w poszczególnych kategoriach zostały wręczone wspaniałe nagrody rzeczowe. Najlepszymi spośród uczestników konkursu okazali się być:

  • Milena Gralicka, Katarzyna Frączkowska, Paulina Spiek z Zespołu Szkół Nr 2, ze Szkoły Podstawowej Nr 21 w Płocku
  • Joanna Kąkol, Katarzyna Szumiłowicz - uczennice ze Szkoły Podstawowej Nr 48 im. WOP w Szczecinie
  • Martyna Gadalińska z Gimnazjum w Dobrzykowie
  • Mateusz Prudlik z Zespołu Szkół Techniczno- Usługowych w Tarnowskich Górach

W uroczystości wręczenia nagród zwycięzcom Konkursu wzięli udział: sekretarz generalny SITLiD Andrzej Nowakowski, zastępca dyrektora generalnego Lasów Państwowych Janusz Zaleski, Włodzimierz Adamczyk (DGLP), przedstawiciel LOP Anna Mikołajko- Rozwałka, przedstawiciel Ministerstwa Środowiska Wojciech Jastrzębski, Stefan Traczyk.

W podsumowaniu dyskusji nad pracami, Jury określiło poziom prac wyrównany. Jury serdecznie dziękuje wszystkim nauczycielom, którzy byli opiekunami prac konkursowych.

Stefan Traczyk
przewodniczący Komisji do Spraw Młodej Kadry SITLiD

Cytujemy za www.lp.gov.pl

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii