Spadła liczba kradzieży drewna, wzrosło kłusownictwo


Spadła liczba kradzieży drewna, wzrosło kłusownictwo: artykuł nr 6731

2010-04-18 22:01:40 Leśnictwo

Analiza zwalczania szkodnictwa leśnego w jednostkach RDLP w Krośnie za rok 2009 wskazuje na wzrost przestępczości leśnej. Najczęściej, bo aż 1321 razy strażnicy leśni mieli do czynienia z przypadkami bezprawnego korzystania z lasu. To jest o 8% więcej niż przed rokiem. Na sprawców nałożono 522 mandaty karne, zaś w 766 przypadkach udzielono pouczeń. Sześć spraw znalazło swój finał w sądach grodzkich, a 8 przypadków przekazano do innych organów ścigania według właściwości.

Najczęściej popełniane wykroczenie to wciąż wjazd do lasu pojazdami silnikowymi w miejsca niedozwolone (852 przypadki) i uszkadzanie drzew i krzewów (182 przypadki). Stwierdzono też 82 przypadki zaśmiecania terenów leśnych, a 61 sprawców ukarano za zbiór płodów runa leśnego sposobami niedozwolonymi. Ukarano 24 osoby za nieprzestrzeganie przepisów przeciwpożarowych i tyleż samo za puszczanie luzem psa w lesie. Łącznie ujawniono 92% sprawców wykroczeń.

Tradycyjnie najpoważniejszą grupę przestępstw leśnych stanowią kradzieże drewna, których zanotowano 467 przypadków, a więc 10% mniej niż przed rokiem. Wykrywalność tych przestępstw wzrosła jednak z 42 do 46%.  Masa skradzionego surowca to 1059 metrów sześciennych (spadek o 12%), z tego aż 830 metrów sześciennych to drewno stosowe. 407 spraw zostało wszczętych przez jednostki LP (87 %), zaś 51 zostało przekazanych do prokuratury lub policji. Godny uwagi jest wysoki, sięgający 87%, wskaźnik restytucji należności za skradzione drewno.

Znacznie wzrosło natomiast kłusownictwo ? zanotowano 32 przypadki, to o 15 więcej niż w 2008 roku. Przy użyciu broni palnej i wnyków leśni przestępcy zabili: 15 jeleni, 10 saren, trzy dziki, sześć lisów, wilka i bobra, a także cztery orły bieliki. Wykryto jedynie 12% sprawców, zaś wartość skłusowanej zwierzyny wyliczono na ponad 143 tys. zł. Najwięcej przypadków kłusownictwa stwierdzono w nadleśnictwach Krasiczyn i Dynów.  Pracownicy Służby Leśnej w ramach działań akcyjnych,  jak i codziennych obchodów lasu zlikwidowali: 386 wnyków, 33 sidła na zwierzynę drobną i trzy samołówki na ryby. Sprawcom odebrano dwie sztuki broni palnej oraz jedną kuszę. Najwięcej urządzeń kłusowniczych zlikwidowano w nadleśnictwach: Tuszyma, Mielec, Narol, Leżajsk i Krasiczyn.
W roku 2009 zlikwidowano dwie zorganizowane grupy przestępcze zajmujące się kradzieżą  drewna i kłusownictwem.

Funkcjonariusze Straży Leśnej prócz codziennej pracy uczestniczą też w akcjach z udziałem Policji, Straży Granicznej, Straży Miejskiej, Inspekcji Transportu Drogowego, Państwowej Straży Rybackiej, Państwowej Straży Łowieckiej. Akcje te miały na celu kontrolę legalności pozyskania, zgodności przewożonego drewna, legalności pozyskania zwierzyny łownej, zwalczania kłusownictwa oraz przestrzegania przepisów zachowania się w lesie.

- Działanie akcyjne we współpracy z innymi służbami ma sens, gdyż pozwala na wykorzystanie ich możliwości technicznych - mówi Wojciech Zajdel, specjalista ds. ochrony mienia RDLP w Krośnie. - W trakcie ostatnich akcji ujawniliśmy dwóch sprawców kradzieży drewna, sprawcę nielegalnego pozyskania zwierzyny niezgodnie z odstrzałem, sprawcę wywozu śmieci do lasu. Nasi strażnicy nałożyli też 10 mandatów karnych i udzielili 14 pouczeń sprawcom wykroczeń leśnych.

Dyrektor RDLP w Krośnie był inicjatorem akcji o kryptonimach: "Woda i las", "Solińska jesień", "San 2009". Ich celem było ujawnienie przestępstw i wykroczeń na terenach chronionych, zapobieganie nielegalnym wjazdom do lasu samochodami terenowymi, quadami i motocyklami crossowymi oraz działania prewencyjne w zakresie kłusownictwa.

Strażnicy uczestniczyli też w corocznych akcjach "Stroisz" i "Choinka" ogłaszanych przez Dyrektora Generalnego LP. W ich trakcie ujawniono 27 przypadków kradzieży drewna, 12 przypadków kłusownictwa, 9 przypadków kradzieży choinek lub stroiszu. Na sprawców wykroczeń nałożono 69 mandatów karnych, zlikwidowano 137 wnyków, a także ujawniono przypadek kierowania pojazdem silnikowym w stanie po spożyciu alkoholu.

W czasie prowadzenia czynności służbowych przez strażników miały też miejsce niebezpieczne zdarzenia. Na terenie Nadleśnictwa Kolbuszowa sprawca kradzieży drewna dopuścił się  czynnej napaści na strażników - ci musieli użyć siły fizycznej, zaś sprawca skazany został prawomocnym wyrokiem za znieważenie funkcjonariuszy na służbie oraz utrudnianie wykonywania czynności służbowych. W tymże nadleśnictwie strażnicy leśni zmuszeni byli użyć siły fizycznej  w stosunku do dwóch  złodziei drewna, złapanych na gorącym uczynku, którzy usiłowali zbiec.

Edward Marszałek
rzecznik prasowy RDLP w Krośnie

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z leśnictwa