Turysto, przestań śmiecić


Turysto, przestań śmiecić: artykuł nr 982

2005-07-15 19:21:41 Leśnictwo

Od połowy kwietnia podkarpackie lasy sprząta około 50 bezrobotnych. Do tej pory zebrali blisko 700 m sześc. śmieci pozostawionych przez turystów

- Akcję "Czysty las" prowadzimy już trzeci rok. Sprzątanie lasów zaczynamy w połowie kwietnia. W tym roku ze środków wypracowanych przez Lasy Państwowe podkarpackie nadleśnictwa dostały 300 tys. zł - informuje Edward Marszałek z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.

Z tych pieniędzy korzystają głównie bezrobotni, którzy są zatrudniani do tych prac. Nadleśnictwa finansują im koszty szkoleń, badania lekarskie, środki ochrony osobistej, urlopy i ewentualne zasiłki chorobowe. - Aktywizacja bezrobotnych jest również jednym z celów tej akcji. Do tej pory przepracowali ponad 15 tys. roboczogodzin - dodaje Marszałek.

Efekty sprzątania już można podliczyć - wywieziono blisko 700 m sześc. śmieci, zakupiono na nie 5850 worków. Wywóz i składowanie śmieci kosztowało nadleśnictwa ponad 8 tys. zł.

Źródło: Fragmenty gazeta.pl

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z leśnictwa