Nowe publikacje o praktycznej ochronie przyrody


Nowe publikacje o praktycznej ochronie przyrody: artykuł nr 5247

2007-12-05 10:17:34 Ekologia

Nakładem Wydawnictwa Klubu Przyrodników ukazały się dwie nowe dwujęzyczne książki, prezentujące wyniki dwóch dużych projektów z zakresu ochrony przyrody:

"Ochrona mokradeł w rolniczych krajobarzach Polski" pod redakcją Aaba Grootjans i Lesława Wołejko. Książka prezentuje doświadczenia polsko-holenderskiego projektu finansowanego z funduszu PIN-Matra, zrealizowanego w trzech modelowych obiektach mokradłowych: Dolina Płoni, Torfowiska Przemkowskie i Torfowisko Całowanie. Założeniem projektu było połączenie gruntownych studiów ekohydrologiczne i krajobrazowych w zakresie mokradeł z praktycznym planowaniem ich ochrony, nie abstrahującym także od zagadnień ekonomicznych i społecznych. W publikacji można znaleźć m. in. unikatowe wyniki badań nad powstawaniem trawertynów (i możliwościami "ożywienia" kopalnych źródeł trawertynowych), dane na temat skuteczności i potrzeb poprawienia programów rolnośrodowiskowych w Polsce, praktyczne - a bardzo ciekawe - studia na temat ekonomicznych możliwości oparcia ochrony niektórych torfowisk o pozyskanie z nich biomasy i murszu, itp.

"Ochrona wysokich torfowisk bałtyckich na Pomorzu - Doświadczenia i rezultaty projektu LIFE-Nature", autorstwa M. Herbichowej, P. Pawlaczyka i R. Stańko. Publikacja przybliża działania wykonane w ciągu 4 ostatnich lat dla ochrony 24 torfowisk wysokich typu bałtyckiego na Pomorzu, omawia ich skuteczność i wynikające z nich wnioski na przyszłość. Jest to raport z pierwszego zrealizowanego w Polsce projektu finansowanego w prawie 70% przez unijny mechanizm finansowy dla ochrony przyrody LIFE-Nature.

Dystrybucję prowadzi Wydawnictwo KP www.kp.org.pl  

Źródło: WiadomosciKP@lkp.org.pl

 

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii