9 stycznia poprawkowa stara matura


9 stycznia poprawkowa stara matura: artykuł nr 1752

2006-01-04 17:24:37 Szkoła

9 stycznia poprawkową starą maturę będą zdawać osoby, które we wcześniejszym terminie oblały ten egzamin. Tydzień później do poprawkowych egzaminów przystąpią nowi maturzyści. Będą mogli nie tylko ponownie zmierzyć się z oblanym przedmiotem, ale też podwyższyć wynik zdanego egzaminu. Poprawkową starą maturę mogą zdawać uczniowie, którzy wcześniej oblali ten egzamin. W maju 2005 r. starą maturę zdawało ok. 270 tys. uczniów, głównie absolwentów pięcioletnich techników, szkół średnich na podbudowie szkoły zasadniczej i liceów dla dorosłych.

Starą maturę będą mogli zdawać absolwenci szkół ponadpodstawowych kończących się egzaminem dojrzałości, czyli głównie liceów dla dorosłych, jeszcze do 2009 r. Wszyscy ci, którzy kończą sześcioletnią podstawówkę, gimnazjum, a następnie szkołę ponadgimnazjalną kończącą się maturą (liceum, liceum profilowane, technikum) zdają nową maturę.

Nową maturę można poprawiać przez pięć kolejnych lat od pierwszego podejścia do egzaminu. Dlatego w tym roku mogą jeszcze poprawiać maturę ci, którzy zdawali ją po raz pierwszy w 2002 r. (wtedy uczeń czteroletniej szkoły ponadpodstawowej mógł wybrać, czy chce zdawać nową, czy starą maturę; na nową zdecydowało się ok 6,7 tys. absolwentów liceów czyli ok. 1,33 proc. wszystkich maturzystów).

Do poprawki ustnej nowej matury mogą przystąpić tylko ci, którzy jej nie zdali, zaś w egzaminie pisemnym mogą uczestniczyć osoby, które oblały egzamin, jak i te, które zdały go, ale chcą podwyższyć swój wynik (np. po to, aby sprostać wymaganiom dla kandydatów na konkretne studia). Uczeń ma też możliwość wybrania dodatkowego przedmiotu, którego nie zdawał w pierwszym terminie.

Łącznie na styczniową sesję Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała ponad 145 tys. arkuszy egzaminacyjnych z 36 przedmiotów. Najwięcej osób (ok. 17 tys.) będzie pisać egzamin z języka polskiego. Na drugim miejscu jest matematyka, którą będzie zdawać 10,5 tys. osób. Na trzecim geografia - nieco ponad 8 tys.

W pierwszym terminie każdy maturzysta decyduje, czy będzie zdawał egzamin z danego przedmiotu tylko na poziomie podstawowym, czy też na rozszerzonym (warunkiem przystąpienia do egzaminu na poziomie rozszerzonym jest rozwiązanie uprzednio arkusza na poziomie podstawowym).

Na poprawkowym egzaminie uczniowie zdają egzamin na takim poziomie (rozszerzonym lub podstawowym), na jakim zdawali w pierwszym terminie dany przedmiot. Osoby wybierające nowy przedmiot, o który chcą uzupełnić swoje świadectwo maturalne, muszą go zdawać na poziomie rozszerzonym.

Dzięki uprzejmości: PAP - Nauka w Polsce, Urszula Jabłońska

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z szkół