Nauczanie przez internet to nowy wymiar edukacji


Nauczanie przez internet to nowy wymiar edukacji: artykuł nr 521

2005-04-09 17:14:17 Szkoła

Nauczanie przez internet nie zastąpi tradycyjnego procesu kształcenia, ale powinno go wspomagać - podkreślali uczestnicy ogólnopolskiej konferencji "Wirtualne campusy - nowy wymiar edukacji". "Nie zmierzamy wprowadzać wyłącznego nauczania na odległość, chcemy tylko, żeby wspierało ono dotychczasowy proces nauczania" - podkreśla przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Niepublicznych, prof. Józef Szabłowski, jeden ze współorganizatorów konferencji, Konferencja ta, dotycząca możliwości wykorzystania do celów edukacyjnych internetu i technik elektronicznych, odbyła się w ubiegłym tygodniu w Warszawie.

DOSTĘP DO INFORMACJI TO ZA MAŁO

Jak zaznacza prof. Łukasz Turski z Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, posiadanie dostępu do informacji nie oznacza jeszcze posiadania informacji. "Z tego trzeba sobie zdawać sprawę zachwycając się nowymi technikami. Nie było na świecie większej rewolucji informatycznej niż wynalezienie druku przez Gutenberga" - zaznacza.

"Programy informatyczne spowodowały, że uczony lub wynalazca może poświęcać znacznie więcej czasu na myślenie" - dowodzi rektor Wyższej Szkoły Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu, dr Krzysztof Pawłowski, mówiąc o rewolucyjnym znaczeniu komputera i internetu dla środowiska akademickiego. Jego zdaniem, wprowadzenie internetu do procesu dydaktycznego ułatwia kontrolowanie procesu nauczania.

WIĘCEJ CZASU NA MYŚLENIE

Uczestnicy konferencji dyskutowali m.in. o elektronicznych metodach weryfikacji i certyfikacji wiedzy, o informatycznych systemach kompleksowego zarządzania uczelnią, a także o doświadczeniach e-learningowych niektórych uczelni.

W konferencji wzięło udział ponad 100 przedstawicieli wyższych uczelni państwowych i niepaństwowych, specjalistów z zakresu edukacji elektronicznej.

Konferencji patronowali prezes Narodowego Banku Polskiego prof. Leszek Balcerowicz, minister nauki i informatyzacji prof. Michał Kleiber oraz minister edukacji narodowej i sportu prof. Mirosław Sawicki.

Dzięki uprzejmości: PAP - Nauka w Polsce, Bogusława Szumiec-Presch

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z szkół