Egzamin maturalny z biologii


Egzamin maturalny z biologii: artykuł nr 4559

2007-05-11 13:04:12 Szkoła

Ponad 120 tys. tegorocznych maturzystów przystąpiło w piątek rano do pisania egzaminu z biologii. Biologia jest trzecim - po geografii i wiedzy o społeczeństwie WOS - najczęściej wybieranym przez maturzystów przedmiotem. Egzamin z WOS odbył się we wtorek; z geografii w czwartek.

Chęć zdawania matury z biologii zadeklarowało 27 proc. tegorocznych maturzystów. Największą popularnością przedmiot ten cieszy się wśród abiturientów z liceów ogólnokształcących - zdaje go aż 33 proc. z nich. W liceach profilowanych do egzaminu z biologii przystąpiło 25 proc. maturzystów, w liceach uzupełniających - 18 proc., w technikach - 17 proc., w technikach uzupełniających - 13 proc.

55 proc. zdających egzamin z biologii zdaje go na poziomie podstawowym; 45 proc. na poziomie rozszerzonym.

Maturzyści zdają obowiązkowo trzy egzaminy pisemne: język polski, język obcy i wybrany przedmiot (lub przedmioty - maksymalnie trzy). Muszą ponadto zdać dwa obowiązkowe egzaminy ustne - z języka polskiego i języka obcego nowożytnego - które przeprowadzane będą w szkołach przez pracujących w nich nauczycieli.

Maturę w całej Polsce zdaje w tym roku ponad 460 tys. uczniów. Część pisemna nowej matury rozpoczęła się w piątek 4 maja, potrwa do 23 maja. Równolegle do niej trwa sesja ustnych egzaminów maturalnych, która zakończy się 31 maja.

Dzięki uprzejmości: PAP Nauka w Polsce

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z szkół