Plan wyniszczenia przyrody na Chełmcu


Plan wyniszczenia przyrody na Chełmcu: artykuł nr 1914

2006-02-10 04:35:02 Ekologia

W dniu 19 grudnia ub.r. gmina Szczawno Zdrój ogłosiła wezwanie do zgłaszania uwag do uwarunkowań środowiskowych, w których zawarty był projekt gminy i nieznanych inwestorów, wybudowania na wschodnim stoku Chełmca wyciągu i dwóch tras zjazdowych. Do tego należy dodać wybudowanie infrastruktury w postaci drogi dojazdowej ze Szczawna od Dworzyska do parkingu i stacji wyciągowej u podnóża góry.

Na podstawie przeprowadzonej w ubiegłym roku inwentaryzacji przyrodniczej dla Gminy Szczawno Zdrój, kopułę Chełmca ze względu na istotne walory przyrodnicze powinno objąć się ochroną rezerwatową. Na szczycie góry znajdują się stanowiska chronionych gatunków flory: śnieżycy wiosennej, wawrzynka wilcze łyko, pierwiosnka wyniosłego i fauny: kruka, włochatki, sóweczki, muchołówki małej, gila, ryjówki aksamitnej, ryjówki malutkiej, ropuchy szarej, traszki górskiej i zwyczajnej. Na Chełmcu stwierdzono także stanowisko puchacza - największej i szczególnie rzadkiej w Polsce sowy, dla której powinno powołać się specjalną strefę ochronną.

Całość na stronach Pracowni na rzecz Wszystkich Istot

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii