Liczą nietoperze


Liczą nietoperze: artykuł nr 1965

2006-02-17 23:51:33 Zoologia

Chiropterolodzy i wolontariusze przeszkoleni przez specjalistów odwiedzają miejsca zimowania nietoperzy i liczą te latające ssaki. Badacze wykorzystują zimę. Nietoperze zapadły w sen i łatwiej jest je liczyć. W jurajskich jaskiniach Komarowej, Szpatowcópw, Wiernej zwierzęta przeczekują najtrudniejszy dla nich okres. Nietoperze zapadły w stan hibernacji. Do kwietnia będą zimować m.in. w juarskich jaskiniach, nieczynnych szybach kopalnianych.

Systematyczne badania nietoperzy prowadzi Centrum Informacji Chiropterologicznej Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Centrum przeszkoliło dziesiątki osób biorących udział od końca lat osiemdziesiątych w spisach nietoperzy w Polsce.

Źródło: Dziennik Zachodni (fragmenty)

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z zoologii