Znaczenie lasów namorzynowych dla obiegu węgla


Znaczenie lasów namorzynowych dla obiegu węgla: artykuł nr 2026

2006-03-01 07:39:12 Leśnictwo

W najnowszym wydaniu czasopisma Global Biogeochemical Cycles naukowcy amerykańscy i niemieccy ogłosili zaskakujące wyniki badań nad rolą namorzynów rosnących wzdłuż brzegów morskich w tropikach dla obiegu węgla w oceanach. Okazało się, że lasy te, zajmując mniej niż 0,1% powierzchni lądów, odpowiadają za dostarczanie do oceanów ponad 10% rozpuszczonego węgla organicznego trafiającego tam z lądów.

Odkrycie znacznie podnosi znaczenie namorzynów dla globalnego obiegu węgla, a co za tym idzie także dla stanu atmosfery i klimatu. Zniszczenie ponad połowy areału tych lasów w ciągu minionych kilku dekad w związku z przekształcaniem brzegów morskich może stanowić istotne zagrożenie dla funkcjonowania życia w oceanach.

Źródło: Lonicera

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z leśnictwa