Warsztaty ekologiczne w Lubaniu


Warsztaty ekologiczne w Lubaniu: artykuł nr 2027

2006-03-01 07:42:36 Ekologia

Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu uczestniczy w projekcie p.t. "Rozwój i Współpraca Ośrodków Edukacyjnych Polski Południowo-Zachodniej". Głównym realizatorem projektu jest Fundacja Ekologiczna "Zielona Akcja", która przeprowadzi cykl warsztatów i wyda publikację. Warsztaty te mają na celu zapoznanie z działalnością różnych ośrodków zajmujących się edukacją ekologiczną, przyrodniczą, regionalną i leśną, wymienianie doświadczeniami, pokazanie różnych form i metod prowadzenia edukacji ekologicznej i regionalnej.

Na pierwszym warsztacie, zorganizowanym od 19 do 21 stycznia w Leśnym Banku Genów w Kostrzycy okazało się, że przyjechali uczestnicy z ośrodków edukacyjnych parków krajobrazowych w województwie zachodnio - pomorskim, lubuskim i opolskim, Parku Narodowego Ujście Warty, Karkonoskiego Parku Narodowego, Celowego Związku Gmin - G12 z lubuskiego i jako jedyny samorządowy ośrodek edukacji ekologicznej nasze RCEE z Lubania. Udział w projekcie to także kolejna okazja do promowania nie tylko działalności Centrum, ale miasta Lubań i tego, co najlepsze na Ziemi Lubańskiej.

Źródło: Luban.pl

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii