Lasy dla lepszego życia


Lasy dla lepszego życia: artykuł nr 4662

2007-06-09 18:49:58 Leśnictwo

Promocja użytkowania drewna jako odnawialnego źródła energii, rola lasów w zapobieganiu i łagodzeniu zmian klimatu oraz oddziaływanie lasów na gospodarkę wodną będą przedmiotem obrad przedstawicieli 31 krajów i 13 organizacji ekologicznych podczas V Konferencji Ministerialnej Procesu Ochrony Lasów w Europie (MPOLE). Konferencja zorganizowana przez Polskę i Norwegię pod hasłem "Lasy dla lepszego życia" odbędzie się w listopadzie w Warszawie. Wezmą w niej udział przedstawiciele 31 państw i 13 organizacji międzynarodowych.

"V konferencja będzie dotyczyła m.in. zmian klimatycznych i energii odnawialnej. Jednym z raportów prezentowanych na konferencji będzie stan lasów w Europie. Podczas poprzednich konferencji zwracano uwagę na kwestie ekologiczne, po czym tematyka rozszerzała się na ekonomię i gospodarkę" - powiedział na konferencji prasowej dyrektor dep. informacji i polityki leśnej Ministerstwa Rolnictwa, Leśnictwa, Środowiska i Gospodarki Wodnej Austrii Ingwald Gschwandtl.

Podkreślił, że konferencje wytyczają kierunki dalszej polityki realizowanej w poszczególnych krajach.

Kierownik zakładu Ekologii Lasu i Łowiectwa Instytutu Badawczego Leśnictwa prof. Kazimierz Rykowski, który jest szefem zespołu przygotowującego V Konferencję poinformował, że specjalny zespół pracuje obecnie nad trzema dokumentami, które mają zostać podpisane przez ministrów podczas konferencji.

Pierwszy dokument to tzw. deklaracja warszawska, która zwraca uwagę na zagrożenia wynikające ze zmian klimatu i jednocześnie wskazuje, że można sterować tymi zmianami jeśli będzie się odpowiednio użytkować struktury przyrodnicze. Z deklaracją związane będą dwa dokumenty: rezolucja dotycząca zastosowania drewna jako biomasy energetycznej oraz rezolucja dotycząca ochrony wód.

Doradca ministra rolnictwa i żywności Norwegii Arne Ivar Sletnes uważa, że sektor leśny może przyczynić się do powstrzymania zmian klimatu, jeśli paliwa pochodzenia kopalnego zostaną zastąpione paliwami ze źródeł odnawialnych. Podkreślił, że w Europie wzrasta zapotrzebowanie na energię, a rozwój bioenergii może w przyszłości zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne Europy.

Zdaniem Sletnesa należy zdać sobie sprawę, że w przyszłości niezbędne będzie eksploatowanie większej ilości drewna z lasów. "Zapotrzebowanie na drewno będzie wzrastać w związku ze wzrostem zapotrzebowania na energię odnawialną. W dalszej perspektywie może istnieć potrzeba zwiększenia produkcji leśnej, czyli musimy pomyśleć jak to osiągnąć" - powiedział Gschwandtl.

Dyrektor departamentu leśnictwa Ministerstwa Środowiska Hiszpanii Jose Maria Solano Lopez podkreślił, że "lasy odgrywają bardzo ważną rolę w regulowaniu stosunków wodnych". "Zamierzamy zwiększyć znaczenie wód w kontekście transgranicznym" - dodał Lopez.

Gschwandtl przypomniał historię międzynarodowego dialogu dotyczącego lasów. Rozpoczął się on w roku 1990 I-wszą Konferencją w Strasburgu. "Lasy są istotne dla ekonomii, środowiska i ludzi. Tak więc w 1990 roku politycy zdecydowali, że konieczna jest współpraca międzynarodowa na szczeblu politycznym" - powiedział.

"Na konferencji w Strasburgu zajmowano się zanieczyszczeniem powietrza, które niszczy lasy bez względu na granice między krajami. Uznano wówczas, że jedynie międzynarodowe rozwiązania mogą powstrzymać ten proces" - dodał.

II Konferencja odbyła się w 1993 r. w Helsinkach. Wówczas ministrowie uznali, że konieczna jest intensyfikacja działań wspierających Konwencję o różnorodności biologicznej oraz Ramową Konwencję i zmianach klimatu.

III Konferencja odbyła się w 1998 r. w Lizbonie. Opracowano wówczas kryteria trwałego zagospodarowania lasów. "Toczyła się wtedy walka o rozwój obszarów wiejskich zwłaszcza w Europie Zachodniej. Znalazło się wtedy miejsce dla społeczności leśnej i zdefiniowania jego roli w rozwoju wsi" - powiedział Gschwandtl.

Na IV Konferencji, która w 2003 r. odbyła się we Wiedniu, uznano wielofunkcyjną rolę lasów oraz ich udział w ekologicznej, ekonomicznej i społecznej stabilności środowiska życia człowieka.

Dzięki uprzejmości: PAP Nauka w Polsce

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z leśnictwa