Dyplom dla EkoRozwoju - konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu ochrony środowiska


Dyplom dla EkoRozwoju - konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu ochrony środowiska: artykuł nr 6756

2010-04-28 03:49:39 Ekologia

8 nagród i 10 wyróżnień przyznano w pierwszej edycji konkursu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej "Dyplom dla EkoRozwoju" - na najlepszą pracę magisterską z zakresu ochrony środowiska.

W dziedzinie nauk przyrodniczych pierwsze miejsce zajęła praca Justyny Wrzosek ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na temat zastosowania zeolitów do rozkładu pozostałości środków ochrony roślin.
"Celem mojej pracy - wyjaśnia autorka, było poszukiwanie metod wyłączenia z obiegu biologicznego nadmiaru pozostałości środków ochrony roślin obecnych w wodach powierzchniowych i podziemnych oraz poszukiwanie sposobów ograniczenia szkodliwego działania pozostałości pestycydów w środowisku. Jedną z takich metod jest możliwość wykorzystania do tego celu specyficznych glinokrzemianów - zeolitów". Badania mgr Wrzosek wykazały, że zeolity mają wpływ na zmniejszanie pozostałości wybranych pestycydów (linuronu, pendimetaliny) obecnych w roztworach wodnych.

W dziedzinie nauk technicznych zwyciężyła praca Jakuba Marcina Kupeckiego z Politechniki Warszawskiej dotycząca układów energetycznych wykorzystujących wysokotemperaturowe ogniwa paliwowe, a w dziedzinie nauk społecznych - praca magisterska Malwiny Wypchło, również z PW, na temat budynków przyszłości.

Autorka tej ostatniej w swym opracowaniu - opartym na analizie dziesiątków artykułów jakie ukazały się ostatnio na ten temat w prasie naukowej - wykazuje, że budownictwo jutra będzie należało do tzw. eko-budynków. Będą to m.in. obiekty z minimalnym poborem energii, z izolacją termiczną, maksymalnym wykorzystaniem światła naturalnego, ograniczonym zużyciem wody, z własnymi oczyszczalniami ścieków.

Na konkurs adresowany do absolwentów uczelni wyższych, którzy obronili pracę magisterską w roku akademickim 2008/2009 wpłynęło 37 prac - 23 w zakresie nauk przyrodniczych, 11 - technicznych oraz 3 w dziedzinie nauk społecznych. Uczestnicy konkursu pochodzili z 11 uczelni wyższych. Najwięcej nagród i wyróżnień - 6 - zdobyli absolwenci Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Organizatorzy zapewniają, że w przyszłym roku odbędzie się II edycja konkursu.

Dzięki uprzejmości: PAP - Nauka w Polsce


Nagrodzone prace:

I.     W dziedzinie nauk przyrodniczych nagrodzonych zostało  - 5 prac:

JUSTYNA WRZOSEK (69 punktów), promotor: prof. Barbara Gworek
Absolwentka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydziału Rolnictwa i Biologii
Temat: Zastosowanie zeolitów do rozkładu pozostałości środków ochrony roślin.
 
ROBERT FRANKOWSKI (65) dr Anna Kiepas Kokot
Absolwent Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego  w Szczecinie Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
Temat: Ocena skali zagożeń bio- i abiotycznych dla platanów klonolistnych (platanus x acerifolia) na terenie Szczecina.
 
EMILIA ZEMLAK (64)  dr inż. Marta Weber - Siwirska
Absolwentka Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
Temat: Koncepcja zielonego dachu nowego terminalu portu lotniczego we Wrocławiu.
 
MAŁGORZATA RZEPKOWSKA (64) prof. Piotr Węgleński
Absolwentka Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
Temat: Analiza genetyczna populacji łososia (Salmo salar L.) w związku z programem restytucji tego gatunku w Polsce.
 
NATALIA LIPIŃSKA (63)  dr inż. Joanna Pokorny
Absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wydział Przyrodniczo-Techniczny,
Temat: Wpływ dodatków organicznyvch na wzrost i rozwój siewek Dactylorhiza sambucina.


II.    W dziedzinie nauk społecznych nagrodzona została - 1 praca:
 

MALWINA WYPCHŁO (67) prof. Wiesław Kietliński
Absolwentka: Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Administracji i Nauk Społecznych
Temat: Budynki przyszłości.
 

III.    W dziedzinie nauk technicznych nagrodzone zostały - 2 prace:
 

JAKUB MARCIN KUPECKI (66)  dr Jarosław Milewski
Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydział Mechaniczny Energetyki  i Lotnictwa
Temat: Układy energetyczne wykorzystujące wysokotemperaturowe ogniwa paliwowe oraz gazyfikację paliwa.
 
MARTA TEMPLIN (65) dr Andrzej Białowiec
Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa
Temat: Wpływ modyfikacji substratowej frakcji organicznej odpadów komunalnych na efektywność i jakość powstającego biogazu.
 
Wyróżnienia:

IV.    W dziedzinie nauk przyrodniczych - 3 wyróżnienia:

MAŁGORZATA GNIEWISZ (62) dr Zbigniew Rogulski
Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Chemii
Temat: Optymalizacja hydrometalurgicznego procesu recyklingu ogniw cynkowo - manganowych.
 
KAMILA MIKOŁAJCZYK (59) dr Zbigniew Kuriata
Absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
Temat:     Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Dobrej.
 
ANNA PASIERBEK (57) dr Monika Ziemiańska
Absolwentka Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
Temat: Architektura krajobrazu w tradycji wsi Dolnego Śląska na przykładzie Katowic.

V.    W dziedzinie nauk społecznych - 1 wyróżnienie:

KACPER JAN PIÓRECKI (61)  prof. Michał Kulesza
Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Prawa i Administracji
Temat: Prawo wobec zjawiska urban sprawl. Polskie przepisy na tle ustawodawstwa wybranych państw europejskich oraz rozwiązań stosowanych w Stanach Zjednoczonych.VI.    W dziedzinie nauk technicznych - 6 wyróżnień

MICHAŁ KWASIBORSKI (61) dr inż. Aleksander Panek
Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydział Inżynierii Środowiska
Temat: Wykorzystanie słonecznych systemów energetycznych   w procesach suszenia produktów biologicznych.
 
MAREK GROŃ (60) dr hab. Tadeusz Kwater
Absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wydział Matematyczno - Przyrodniczy
Temat:     Symulacja estymacji stanu zanieczyszczeń rzeki    z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych.
 
ŁUKASZ MAKOWSKI (59)
Absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
Temat: Rewitalizacja terenów otwartych w osiedlach z wielkiej płyty
 
MARTA MAZUR (59) dr inż. Paweł Licznar
Absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji.
Temat: Wykorzystanie modelu hydrodynamicznego dla symulacji funkcjonownia sieci ogólnospławnej na przykładzie wybranego osiedla.
 
 ANDRZEJ NOSEK (57) dr Ewa Michalak
Absolwent Politechniki Rzeszowskiej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Temat: Wiadukty ekologiczne.
 
KRZYSZTOF KUPIEC (56) prof. Adam Guła
Absolwent Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Energetyki i Paliw
Temat: Hybrydowy system ogrzewania ciepłej wody użytkowej oparty na odnawialnych źródłach energii.

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii