Komunikat o zagrożeniu pożarowym lasów


Komunikat o zagrożeniu pożarowym lasów: artykuł nr 2772

2006-06-18 01:07:27 Leśnictwo

Na terenie całego kraju występuje trzeci - najwyższy stopień zagrożenia pożarowego lasu. Wilgotność ściółki w godzinach porannych wynosi zaledwie 10-15%, miejscami nawet poniżej 10%. W takiej sytuacji znacznie wzrasta liczba pożarów lasu. W ciągu trzech ostatnich dni strażacy i leśnicy ugasili ponad 200 pożarów w lasach. Nadchodzący długi weekend sprzyja liczniejszym wyjazdom wypoczynkowym do lasu. Ponieważ w większości wypadków pożary w lasach powstają w wyniku nieświadomej lub świadomej działalności człowieka /nieostrożność, przypadkowe zaprószenie ognia, celowe podpalenia/ apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przebywania w kompleksach leśnych i na obszarach do nich przylegających.

Przypominamy, że na terenie lasu, jak i w odległości mniejszej niż 100 m od lasu absolutnie nie wolno:
- rozniecać ognia (poza miejscami wyznaczonymi do tego celu),
- pozostawiać roznieconego ognia,
- korzystać z otwartego płomienia,
- wypalać śmieci i pozostałości roślinnych,
- porzucać nieugaszonych zapałek i niedopałków papierosów.
Przypominamy również, żeby nie zostawiać dzieci bez opieki w okolicznościach umożliwiających wzniecenie przez nie pożarów.
Za nieprzestrzeganie tych zasad grozi kara grzywny a nawet pozbawienia wolności do lat 8.Więcej informacji:

Wojciech Skurkiewicz
Rzecznik prasowy
Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych
tel. 22/825 94 02, tel.kom. 601 20 86 55
e-mail: rzecznik@lasy.gov.pl
 

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z leśnictwa