Rezerwat żołny


Rezerwat żołny: artykuł nr 3110

2006-08-10 17:10:31 Ekologia

W Buszkowicach k. Przemyśla, na skarpie przy nieczynnej cegielni, powstaje rezerwat żołny, najbarwniejszego ptaka w Polsce, objętego ścisłą ochroną gatunkową. Gniazduje tam największa kolonia żołny w naszym kraju. W Buszkowicach ornitolodzy naliczyli w tym roku aż 11 par. To rekord zważywszy, że - według szacunków - w całej Polsce występuje obecnie tylko 30-35 par.

W okolicach Buszkowic są jeszcze dwie pary, gniazdujące na prywatnych posesjach.

"Żołny to najładniejsze ptaki w Polsce. Są niezwykle kolorowe, dlatego z łatwością rozpozna je każdy amator. Pięknym upierzeniem wyróżniają się w ptasim świecie" - mówi prezes Przemyskiego Towarzystwa Ornitologicznego Przemysław Kunysz.

Utworzenie rezerwatu to wspólna inicjatywa Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, Przemyskiego Towarzystwa Ornitologicznego, Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu i wojewódzkiego podkarpackiego konserwatora przyrody. Jest już wstępna dokumentacja rezerwatu, a o jego formalnym utworzeniu zdecyduje wojewoda podkarpacki. Zdaniem pomysłodawców, już na wiosnę przyszłego roku żołny będą miały bezpieczne, prawnie chronione miejsce gniazdowania.

Gniazda żołny to długa, wygrzebana nora w urwisku. Z tego powodu
buszkowicka skarpa to wręcz idealny teren dla tych ptaków. Oprócz żołn, zamieszkują go także jaskółki brzegówki, wilgi, dudki i pokrzewki jarzębate. W okolicy pojawia się też orlik krzykliwy.

Rezerwat w Buczkowicach byłby drugim w Polsce. Pierwszy istnieje w pobliskich Siedliskach, na tzw. Skarpie Jaksmanickiej. Od pewnego czasu jest jednak niezamieszkały przez te ptaki. "Żołna lubi zmieniać miejsca zasiedlania, opuszczając je na jakiś czas, ale przeważnie tam powraca" - tłumaczy Kunysz.

Żołna to ptak wędrowny, zamieszkujący południową Europę i południową Azję. Lokalnie występuje też w Afryce - zimuje na południe od Sahary. W Polsce gnieździ się głównie w południowo-wschodniej części kraju.

Dzięki uprzejmości: PAP Nauka w Polsce

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii