Zbliża się X Festiwal Nauki w Warszawie


Zbliża się X Festiwal Nauki w Warszawie: artykuł nr 3253

2006-09-05 11:57:57 Ciekawostki

Ponad 100 instytutów naukowych i edukacyjnych weźmie udział w X Festiwalu Nauki w Warszawie pod hasłem Brak inwestycji w naukę, to inwestycja w ignorancję. Dla miłośników nauki przygotowano ponad 500 różnorodnych imprez. Festiwal rozpocznie się 15 września i potrwa do 24 września. Dzięki inicjatywie Ministerstwa Nauki i Edukacji, 16 września będzie Dniem Nauki - Polska 2006.

"Naszym zamierzeniem było i jest nadal budowanie więzi nauki ze społeczeństwem. To sprzyja społecznemu zrozumieniu, że nie zbudujemy silnej, myślącej Polski bez postawienia na rozwój badań naukowych i wykorzystania ich wyników do tworzenia konkurencyjnej gospodarki w obszarze nowoczesnych technologii. Chcemy także pokazać możliwości wyboru ciekawych dróg życiowych ludziom młodym, pomóc w ich kształceniu nauczycielom i wszystkim, którym leży na sercu rozwój lepszej Polski" - mówią prof. Magdalena Fikus, przewodnicząca Rady Naukowej FN i dr hab. Maciej Geller, dyrektor FN.

Jak podkreślają, ważnym elementem Festiwalu są „Lekcje Festiwalowe” - imprezy skierowane do zorganizowanych grup szkolnych, na wszystkich etapach kształcenia. W tym roku przygotowano ponad 200 typów lekcji.

Wstęp na wszystkie imprezy Festiwalu jest bezpłatny.

"Pragniemy, by nasi goście zobaczyli nasze warsztaty pracy, poczuli smak dyskusji i sporu, wreszcie zauważyli, że nauka jest interesująca, a wyniki badań zrozumiałe, jeżeli tylko rozmawiamy ze sobą +ludzkim+ językiem. Takie rozmowy potrzebne są zarówno naszej publiczności, jak i nam – lepiej wtedy wszyscy rozumiemy, skąd przychodzi i dokąd zmierza nauka" - podkreślają organizatorzy warszawskiego Festiwalu Nauki.

Festiwal w Warszawie zyskał już międzynarodowe uznanie - jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Spotkań z Nauką EUSCEA. Podczas X Festiwalu realizowane będa dwa Programy Unii Europejskiej - „Noc Badaczy" i „I Europejski Festiwal Nauki WONDERS".

Noc Badaczy, która odbędzie się równocześnie w wielu europejskich krajach w nocy 22 na 23 września, ma na celu m.in. przybliżenie sylwetki badacza i ukazanie istoty jego pracy.

Dzięki „I Europejskiemu Festiwalowi Nauki WONDERS" polska impreza naukowa będzie gościła na Festiwalu Nauki w listopadzie w Barcelonie, natomiast w Polsce zobaczymy pokazy z Luksemburga.

Informacje dotyczące Festiwalu i jego pełen program można znaleźć na stronie http://www.icm.edu.pl/festiwal

W trakcie festiwalu działać będzie Internetowa Gazeta Festiwalowa http://igf.waw.pl

PAP - Nauka w Polsce, Bogusława Szumiec-Presch

Dzięki uprzejmości: PAP Nauka w Polsce

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ciekawostek