Dziesięć lat Towarzystwa Przyrodniczego "Bocian"


Dziesięć lat Towarzystwa Przyrodniczego "Bocian": artykuł nr 374

2005-02-28 20:15:32 Ochrona środowiska

Był początek lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia. We Wrocławiu pracowano nad zbieraniem materiałów do drugiego wydania Ptaków Polski (wydanych ostatecznie dopiero w roku 1990...). Polscy ornitolodzy postanowili, że kolejnym etapem opracowywania polskiej ornitofauny powinny być znacznie dokładniejsze opracowania regionalne.

W celu skoordynowania działań w poszczególnych regionach Polski powstały centrale badań awifaunistycznych, które miały koordynować prowadzenie badań oraz gromadzić informacje. Jedna z nich powstała w Siedlcach, przy ówczesnej Wyższej Szkole Rolniczo-Pegdagogicznej, a obecnej Akademii Podlaskiej. Minęło 10 lat. W Polsce zmienił się ustrój, pojawiła się możliwość funkcjonowania organizacji pozarządowych. Na bazie wielu takich central powstały regionalne towarzystwa, zajmujące się ochroną ptaków, zwierząt lub całej przyrody. Jednym z nich było Mazowieckie Towarzystwo Ochrony Fauny. Mija kolejne dziesięć lat. MTOF zmieniło nazwę na Towarzystwo Przyrodnicze "Bocian", rozszerzyło zakres i teren swojego działania. Stało się jedną z większych organizacji zajmujących się ochroną przyrody w Polsce.

I właśnie w tym momencie postanowiliśmy podsumować naszą działalność. Dziesięć lat oficjalnego działania jest dobrym pretekstem. Dlatego zorganizowaliśmy sesje, które odbędą się w Siedlcach i Warszawie. Będą one podobne, chociaż nie identyczne. Postaramy się na nich przypomnieć nasze początki, nasze pierwsze działania. Serdecznie zapraszamy do wzięcia w nich udziału!

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ochrony środowiska