Chiropterolodzy z Polski i zagranicy będą liczyć nietoperze


Chiropterolodzy z Polski i zagranicy będą liczyć nietoperze: artykuł nr 4050

2007-01-11 16:42:13 Zoologia

Chiropterolodzy z Polski i zagranicy będą liczyć nietoperze w sobotę 13 stycznia w podziemiach Międzyrzeckiego Rejonu Umocnienia - MRU (woj. lubuskie). Znajduje się tam największy w Europie rezerwat, w którym zimują te ssaki. Liczenie jest możliwe tylko zimą, ponieważ później nietoperze rozpraszają się po całej Europie i trudno byłoby je policzyć. W ubiegłym roku specjaliści naliczyli 32 tys. nietoperzy zimujących w MRU. Aby wynik był wiarygodny, akcja musi być przeprowadzona w ciągu jednego dnia.

W liczeniu - w celach badawczych i ochronnych - weźmie udział 21 naukowców z zagranicy oraz polscy badacze. W ciągu 8 godzin będą musieli policzyć zimujące ssaki.

"Akcja musi być przeprowadzona szybko, aby niepotrzebnie nie niepokoić nietoperzy. Stres oznacza dla nich wydatkowanie energii i spalanie tłuszczu, który zgromadziły, aby przetrwać zimę" - mówi koordynator akcji dr Tomasz Kokurewicz z Katedry Zoologii i Ekologii wrocławskiego Uniwersytetu Przyrodniczego, dawniej Akademii Rolniczej.

Nietoperze zimują na terenie 32-kilometrowego odcinka rezerwatu znajdującego się w MRU.

"Dzielimy się na kilkuosobowe grupy i przystępujemy do liczenia. Są takie miejsca, gdzie zimuje nawet 5 tys. nietoperzy - tam badacze mają pełne ręce roboty. Ale są miejsca, gdzie śpi lub pozostaje w letargu zaledwie ok. tysiąca tych ssaków. Nigdy nie wiadomo, na co natrafimy schodząc pod ziemię" - mówi naukowiec.

Według Kokurewicza, w MRU zimuje 13 gatunków nietoperzy z 25 żyjących w Polsce. "Są gatunki, którym grozi wyginięcie, jak podkowcom małym, których liczebność w ciągu ostatnich 40 lat zmalała o 90 proc. Ale są i takie gatunki, których liczebność rośnie, jak nocek duży. Na zimę przylatuje do nas z Niemiec i pokonuje rekordowo długą trasę, aż 260 km" - opowiada chiropterolog.

Jak informuje rzeczniczka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Małgorzata Wanke-Jakubowska, poza aspektem poznawczym, badania umożliwiają planowanie skutecznej ochrony tych ssaków. Dodaje, że coroczne liczenie nietoperzy jest okazją do wymiany doświadczeń i projektów badawczych między naukowcami polskimi i zagranicznymi.

Tuż po zakończeniu liczenia przewidziano wygłoszenie kilku referatów, podsumowujących aktualny stan badań i ochrony nietoperzy zimujących w podziemiach MRU.

Od 1998 roku program monitoringu liczebności i badań nietoperzy w podziemiach MRU jest koordynowany przez dr. Kokurewicza.

"Nietoperze są bardzo wrażliwe na niekorzystne zmiany środowiska. Z tego powodu konieczne jest regularne monitorowanie zmian ich liczebności oraz objęcie ochroną miejsc ważnych dla nietoperzy, tj. ich zimowisk, kolonii rozrodczych i miejsc żerowania" - mówi Kokurewicz.

Wanke-Jakubowska wyjaśnia, że kraje członkowskie UE zobowiązały się do wprowadzenia na swoim terytorium ustaleń zawartych w Dyrektywie Ptasiej i Dyrektywie Siedliskowej, polegających na tworzeniu rozległej i spójnej sieci obszarów chronionych pod nazwą "Natura 2000". Najcenniejszym z nich jest rezerwat "Nietoperek", znajdujący się na terenie MRU położonego w woj. lubuskim, w gminach Międzyrzecz i Lubrza.

MRU to unikatowy w skali europejskiej system fortyfikacji, zabytkowa atrakcja ziemi międzyrzeckiej, przyciągająca turystów z kraju i zagranicy. Jest to największa istniejąca fortyfikacja w Europie. Jej powierzchnia wynosi 8 tys. km kw., a długość przekracza 30 km. MRU zbudowali Niemcy po I wojnie światowej dla obrony III Rzeszy. Fortyfikacja liczy kilkadziesiąt połączonych ze sobą korytarzami bunkrów żelbetonowych.

Dzięki uprzejmości: PAP Nauka w Polsce, Urszula Małecka

 

Zobacz też:

  • Nietoperze - drawieńskie demony - Nietoperze, jedyne na świecie latające ssaki, przez Słowian uważane były za demony. Jesienią ożywiają się iw godowej gotowości kłębią się przy wyjściu z ...
  • Nietoperze policzone - Z latarkami, w hełmach i wysokich kaloszach ponad dziesięć godzin przeszukiwali zakamarki Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego (MRU).
  • Liczą nietoperze - Chiropterolodzy i wolontariusze przeszkoleni przez specjalistów odwiedzają miejsca zimowania nietoperzy i liczą te latające ssaki. Badacze wykorzystują zimę ...
  • NIETOPERZE - Czy są niebezpieczne? - W Polsce występują 22 gatunki nietoperzy. Większość z nich to gatunki rzadkie, zagrożone wyginięciem. Wszystkie bez wyjątku są objęte ochroną - za ich ...
  • Ponad 32 tys. śpiących nietoperzy - Przy ciepłej zimie nietoperze nie chowają się w głębokie szczeliny i dziury. ... Niektóre zimujące w MRU nietoperze przelatują nawet 250 km, by spędzić zimę ...
  • Wydłużenie okresu ochronnego nietoperzy - W ten sposób nietoperze, które wybierają te obiekty na swoje zimowisko, mają być jeszcze skuteczniej chronione niż dotąd - informuje Władysław Kwela ze ...

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z zoologii