Głodne sarny


Głodne sarny: artykuł nr 427

2005-03-15 18:03:04 Leśnictwo

Tylko w bardzo ciężkie zimy sarny zbierają się w duże grupy, nazywane przez leśników rudlami. - Gdy jest ich kilkadziesiąt, czują się bezpieczniejsze - mówi Edward Marszałek z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie.

Na taki rudel w Porębach Kupieńskich natknął się Ryszard Hałgras z koła łowieckiego Jedność z Rzeszowa.

- Sarny żerowały na polu niedaleko lasu. Warstwa śniegu miała około pół metra grubość i zwierzęta miały ogromny problem, żeby dostać się do trawy- mówi Hałgras. Myśliwi z jego koła łowieckiego w ciągu ostatnich trzech tygodni wyłożyli ponad dwie tony siana dla saren. - Ponieważ do większości paśników nie można dojechać, nosimy to siano na plecach - dodaje Hałgras. W nadleśnictwach prowadzących ośrodki hodowlane, leśnicy przygotowali ponad 230 ton siana na zimowe dożywianie."

Źródło: www.Gazeta.pl / www.lasypolskie.pl

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z leśnictwa