Do 2015 r. w Polsce musi być wdrożona dyrektywa wodna


Do 2015 r. w Polsce musi być wdrożona dyrektywa wodna: artykuł nr 4414

2007-04-05 16:13:01 Ekologia

Do 2015 roku w Polsce musi być wdrożona tzw. dyrektywa wodna, dlatego już obecnie powinny rozpocząć się konsultacje społeczne planów gospodarowania wodami - poinformował prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (KZGW) Mariusz Gajda. W spotkaniu I Krajowego Forum Wodnego wzięli udział przedstawiciele grup zawodowych i organizacji społecznych, mających wpływ na plany w gospodarce wodnej.

"Opracowanie problemów gospodarki wodnej i planów gospodarowania wodami wymaga przeprowadzenia analiz na poziomie regionów i dorzeczy. Prace te zostały rozłożone na dwa lata" - podkreślił prezes KZGW. Polska jest zobowiązana do opracowania planu gospodarowania wodami dla każdego obszaru dorzecza w granicach kraju. Ostateczna wersja planów ma być gotowa do grudnia 2009 r.

W planach zawarte mają być zestawienia niezbędnych działań, których realizacja ma zapewnić osiągnięcie dobrego stanu wód, a także ochronę przeciwpowodziową.

Już w marcu Gajda mówił w Sejmie, że problemy gospodarki wodnej w kraju są bardzo duże, a niski i stale obniżający się poziom nakładów na utrzymanie budowli hydrotechnicznych zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia dla życia ludzi i ogromnych strat materialnych w przypadku powodzi.

W 2004 r. nakłady na utrzymanie wód i urządzeń stanowiących własność Skarbu Państwa wyniosły 153,4 tys. zł, a w 2005 r. 152,5 tys. zł.

Krajowe Forum Wodne ma stanowić wsparcie dla procesu planowania. Forum ma być platformą wymiany doświadczeń i poglądów różnych środowisk na kluczowe tematy związane z zarządzaniem zasobami wodnymi. Poza tym, ma być miejscem rozwiązywania kwestii spornych w gospodarowaniu wodami, proponowania przez różne grupy interesu rozwiązań prawnych obejmujących strategie, polityki, instrumenty finansowe oraz kwestie organizacyjne w gospodarce wodnej.

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej powstał 1 lipca 2006 r.

Dzięki uprzejmości: PAP Nauka w Polsce

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii