Nowy podział dziejów Ziemi - znikł trzeciorzęd i czwartorzęd


Nowy podział dziejów Ziemi - znikł trzeciorzęd i czwartorzęd: artykuł nr 433

2005-03-17 22:23:55 Ciekawostki

Istotne zmiany w podziale dziejów naszej planety wprowadziła Międzynarodowa Unia Nauk Geologicznych (IUGS). Znikł podział prekambru na dwie ery - archaiczną i proterozoiczną. Z dawnego archaiku wyodrębniono nowe jednostki - ery: eoarchaik, paleoarchaik, mezoarchaik i neoarchaik. Natomiast proterozoik rozpadł się na paleoproterozoik, mezoprotrozoik i neoproterozoik. W miejsce zlikwidowanego już przed kilku laty trzeciorzędu wprowadzono dwa nowe okresy: paleogen, obejmujący paleocen, eocen i oligocen, oraz neogen, obejmujący miocen i pliocen.

Dwa najmłodsze okresy - plejstocen z epoką lodową oraz współczesny holocen - zostały po likwidacji czwartorzędu włączone do neogenu.

>> Żyjemy w neogenie, czyli nowy podział dziejów Ziemi (Gazeta.pl)./www.lonicera.hg.pl

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ciekawostek