Rolniku... zalesiaj!


Rolniku... zalesiaj!: artykuł nr 669

2005-05-13 16:33:46 Leśnictwo

Po przejściowych problemach program zalesiania ruszył. Młode drzewka rosną już na ponad sześciu tysiącach hektarów ziemi. Za trzy tygodnie można będzie składać kolejne wnioski. Za zalesienie hektara ziemi jej właściciel może dostać blisko 5 tys. zł. Pieniądze są wypłacane, gdy drzewka już rosną. Potem przez pięć lat przysługuje premia pielęgnacyjna w wysokości od 400 do 1000 zł na hektar. A przez 20 lat będzie wypłacana premia zalesieniowa. Rolnicy mogą otrzymać 1400 zł na hektar rocznie.

Każdy, kto chce zalesić ziemię musi sporządzić plan przedsięwzięcia. "Żeby powstał w ogóle plan zalesieniowy to trzeba było najpierw z gminy dostać wyciąg przestrzennego zagospodarowania. No i w moim przypadku akurat nie było już tego planu to było studium do planu zagospodarowania" - powiedział Artur Wąsiewicz ze wsi Żelazna.

Zdaniem rolnika sam wniosek nie jest trudny do wypełnienia dużo gorsze jest zebranie wszystkich potrzebnych dokumentów. "Z energetyką się porozumieć, bo akurat linia energetyczna przebiega przez działkę, trzeba też było z melioracją, bo akurat działki są otoczone rowami melioracyjnymi, no i później do leśniczego leśniczy sporządził plan zalesienia wniosek do Agencji i to wszystko" - dodał Wosiewicz.

Źródło: Agrobiznes

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z leśnictwa