Konkurs na najlepszą pracę doktorską z biochemii


Konkurs na najlepszą pracę doktorską z biochemii: artykuł nr 4435

2007-04-12 15:47:41 Biotechnologia

Rozpoczęła się druga edycja ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę doktorską z biochemii za rok 2006 wykonaną w polskiej instytucji naukowej. Jego organizatorami są Polskie Towarzystwo Biochemiczne oraz firma Merck. Zwycięzca zostanie wyłoniony spośród osób, którym w 2006 r. właściwa rada naukowa lub rada wydziału przyznały tytuł doktora.

Kandydatów do nagrody zgłaszać mogą pracownicy naukowi ze stopniem doktora habilitowanego lub profesora. O wynikach konkursu zadecyduje Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Biochemicznego w porozumieniu w firmą Merck.

Nagroda główna obejmuje premię pieniężną dla autora w wysokości 4 tys. zł oraz możliwość opublikowania zwycięskiego doktoratu w kwartalniku „Postępy Biochemii”.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 31 sierpnia 2007 roku, a uroczyste ogłoszenie wyników podczas dorocznego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Biochemicznego w Szczecinie we wrześniu 2007 roku.

Zgłoszenia, w formie listu z dołączonym egzemplarzem pracy doktorskiej, można nadsyłać do 31 maja 2007 r. drogą pocztową (na adres - Sławomir Pikuła, Sekretarz Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, Instytut Biologii Doświadczalnej PAN im. Marcelego Nenckiego, ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa, z dopiskiem „Doktoraty 2006”) lub drogą elektroniczną (na adres: s.pikula@nencki.gov.pl).

Patronem medialnym imprezy jest redakcja kwartalnika „Postępy Biochemii”.

Dzięki uprzejmości: PAP Nauka w Polsce

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z bitechnologii