Trzeci stopień zagrożenia pożarowego w lasach


Trzeci stopień zagrożenia pożarowego w lasach: artykuł nr 4494

2007-04-25 21:37:03 Leśnictwo

W lasach niemal całego kraju obowiązuje najwyższy, trzeci stopień zagrożenia pożarowego. Szczególnie niebezpieczna sytuacja występuje w lasach Polski centralnej i zachodniej. W związku z utrzymującym się wysokim zagrożeniem pożarowym i niewielką ilością opadów Instytut Badawczy Leśnictwa apeluje, aby podczas pobytu w lesie i w sąsiedztwie lasu zachować szczególną ostrożność.

Instytut przypomina, że na terenie lasu i terenach z nim sąsiadujących nie wolno rozniecać ognia - poza miejscami wyznaczonymi do tego celu, korzystać z otwartego płomienia, wypalać pozostałości roślinnych, porzucać niedopałków i używać maszyn bez zabezpieczenia przed iskrzeniem. Instytut przypomina, że za nieprzestrzeganie tych zakazów grozi kara aresztu, grzywny lub nagany. ęłęóInstytut Leśnictwa apeluje też, aby w razie zauważenia dymu lub płomieni w lesie dzwonić pod numer straży pożarnej 998 lub 112, albo do nadleśnictwa.

Źródło: IAR

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z leśnictwa