Lasy uczą zalesiać


Lasy uczą zalesiać: artykuł nr 1287

2005-10-02 23:12:20 Leśnictwo

Lasy Państwowe we współpracy z Fundacją Programów Pomocy dla Rolnictwa rozpoczynają cykl szkoleń dla rolników poświęconych zakładaniu i pielęgnacji lasów na gruntach rolnych. Szkolenia finansowane są ze środków Unii Europejskiej.

Szkolenia przeprowadzone zostaną w całej Polsce w dwóch etapach: pierwszy rozpocznie się 15 października i potrwa do 30 listopada, drugi potrwa od 1 do 25 marca. Łącznie przeprowadzonych zostanie 410 szkoleń dla około 8 tys. osób.

Zgłoszenia chętnych przyjmują nadleśnictwa. Informację o terminie i miejscu szkolenia podawane będą do wiadomości z co najmniej 3-tygodniowym wyprzedzeniem.

Więcej informacji: Lasy Państwowe

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z leśnictwa