Matura z chemii


Matura z chemii: artykuł nr 4570

2007-05-16 15:07:42 Szkoła

Blisko 40 tys. tegorocznych maturzystów przystąpiło w środę rano do pisania egzaminu z chemii. Chęć zdawania matury z tego przedmiotu zadeklarowało 9 proc. maturzystów. 14 proc. zdających egzamin z chemii zdaje go na poziomie podstawowym; a aż 86 proc. na poziomie rozszerzonym. Największą popularnością chemia cieszy się wśród abiturientów z liceów ogólnokształcących - zdaje go 14 proc. z nich. W liceach profilowanych do egzaminu z tego przedmiotu przystąpiło 2 proc. maturzystów; w technikach, liceach profilowanych i technikach uzupełniających mniej niż jeden procent abiturientów.

Pisemne egzaminy maturalne odbywają się przed i po południu - (rozpoczynają się o godzinie 9.00 i o 14.00). W turze popołudniowej przeprowadzane są egzaminy z przedmiotów rzadko wybieranych przez uczniów. W środę po południu ma odbyć się egzamin z matematyki z językach: angielskim, niemieckim i francuskim. Egzaminy w językach obcych mogą zdawać abiturienci z klas dwujęzycznych.

Maturzyści zdają obowiązkowo trzy egzaminy pisemne: język polski, język obcy i wybrany przedmiot (lub przedmioty - maksymalnie trzy). Muszą ponadto zdać dwa obowiązkowe egzaminy ustne - z języka polskiego i języka obcego nowożytnego - które przeprowadzane będą w szkołach przez pracujących w nich nauczycieli.

Maturę w całej Polsce zdaje w tym roku ponad 460 tys. uczniów. Część pisemna nowej matury rozpoczęła się w piątek 4 maja, potrwa do 23 maja. Równolegle do niej trwa sesja ustnych egzaminów maturalnych, która zakończy się 31 maja.

Dzięki uprzejmości: PAP Nauka w Polsce

Zobacz arkusze:

Więcej w serwisie: Matura 2007

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z szkół