Poznań: Powtórka przed maturą z biologii 2009


Poznań: Powtórka przed maturą z biologii 2009: artykuł nr 5962

2008-11-15 11:00:34 Szkoła

Wydział Biologii UAM w Poznaniu zaprasza wszystkich chętnych na cykl wykładów otwartych: Powtórka przed maturą.

  • 27-11-2008 – prof. dr hab. Bogdan Jackowiak - „KAMIENIE MILOWE W EWOLUCJI ROŚLIN”
  • 11-12-2008 – dr Anna Rusińska - „ZRÓŻNICOWANIE, SYSTEMATYKA I EKOLOGIA MSZAKÓW”
  • 08-01-2009 – prof. dr hab. Lubomira Burchardt - „RÓŻNORODNOŚĆ GATUNKOWA I SIEDLISKOWA GLONÓW”
  • 22-01-2009 – dr Justyna Wiland – Szymańska - „OD RÓWNIKA DO BIEGUNÓW - ROŚLINNOŚĆ RÓŻNYCH STREF KLIMATYCZNYCH”
  • 29-01-2009 – prof. dr hab. Czesław Błaszak - „PIERWOTNIAKI. REWOLUCJA W SYSTEMATYCE”
  • 05-03-2009 – dr Szymon Konwerski - „ZIEMIA – PLANETA OWADÓW. PODSTAWOWE WIADOMOŚCI Z ZAKRESU ENTOMOLOGII”
  • 19-03-2009 – dr Rafał Bernard - „ŻYCIE OCZAMI WAŻEK”
  • 02-04-2009 – dr Adrian Surmacki - „BARWNY ŚWIAT PIÓR I DZIOBÓW, CZYLI JAK PTAKI WYTWARZAJĄ KOLORY, WIDZĄ JE I DO CZEGO SĄ IM POTRZEBNE"
  • 30-04-2009 – dr hab. Barbara Piłacińska - „RÓŻNORODNOŚĆ W ŚWIECIE SSAKÓW”

Podczas wykładów otwartych odbędzie się również kolejna tura konkursu biologicznego: Biologiczna Ekstra-Klasa.

Szczegółowe informacje na stronie www.staff.amu.edu.pl

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy szkoły o zgłaszanie grup nie większych niż 35 osób. Rejestracja: do 25 listopada 2008 należy przesłać za pomocą poczty elektronicznej formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie http://www.staff.amu.edu.pl/~biologia/. Zgłoszenia przyjmuje dr Daria Bajerlein, daria.bajerlein@amu.edu.pl. Oryginał formularza należy przesłać na adres: dr Daria Bajerlein, Zakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt, Instytut Biologii Środowiska, ul. Umultowska 89, 61-614 Poznań lub przedstawić podczas pierwszej wizyty na Wydziale Biologii.

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z szkół