Pamięci prof. Kazimierza Sucheckiego - Konferencja w Sieniawie


Pamięci prof. Kazimierza Sucheckiego - Konferencja w Sieniawie: artykuł nr 4625

2007-05-29 14:18:28 Leśnictwo

Leśnicy z Podkarpacia uczcili pamięć prof. Kazimierza Sucheckiego, członka honorowego Polskiego Towarzystwa Leśnego, podczas konferencji zorganizowanej w dniu 25 maja przez krośnieński oddział Towarzystwa, obchodzącego w tym roku 125-lecie swego istnienia. Przed rozpoczęciem obrad pamiątkową tablicę poświęconą wybitnemu leśnikowi odsłonili: prof. Andrzej Grzywacz, przewodniczący Zarządu Głównego PTL, Stanisław Kowalewski, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, Adam Woś, burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa i Zbigniew Kiszka, starosta przeworski.

„Ukochałem las ponad wszystko” – ten cytat z dzieł prof. Sucheckiego, widnieje na tablicy z brązu, wmurowanej w stuletni budynek biura Nadleśnictwa Sieniawa, w którym Profesor pracował jako zarządca lasów Ordynacji Czartoryskich.

- Dla nas ogromne znaczenie ma fakt, że Profesor był przede wszystkim praktykiem, pełniącym służbę na stanowisku nadleśniczego w sieniawskich lasach. – Powiedział Stanisław Kowalewski, dyrektor RDLP w Krośnie, witając uczestników uroczystości. - Tu w Sieniawie nabierały konkretnych kształtów pomysły na nowatorskie koncepcje w hodowli lasu, tu rodziła się wiedza zawarta później w podręcznikach akademickich.

Uroczysta sesja naukowa pod hasłem „Hodowla drzewostanów dębowych” odbyła się w pałacu Czartoryskich w Sieniawie. Postać profesora Sucheckiego odżyła w referatach, które prezentowali: prof. Tadeusz Andrzejczyk z Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie, prof. Andrzej Lewandowski z Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku, dr Jan Cetel i dr Robert Korzeniewicz z Wydziału Leśnego AR w Poznaniu oraz dr Jacek Banach z Wydziału Leśnego AR w Krakowie. Uroczystość była też okazją do uhonorowania zasłużonych członków PTL. Wręczenia odznak dokonał jego przewodniczący, prof. Andrzej Grzywacz.

Podczas popołudniowego objazdu terenowego, nadleśniczy Nadleśnictwa Sieniawa, Jan Śliwa zaprezentował uczestnikom konferencji drzewostany dębowe, które były sadzone jeszcze w latach 1920-1928, gdy prof. Suchecki był tu nadleśniczym.
Organizatorami konferencji był krośnieński oddział PTL i RDLP w Krośnie.

Tekst i fot. Edward Marszałek


1. Odznaki honorowe PTL dla zasłużonych


2. Podczas objazdu terenowego zaprezentowano drzewostany dębowe hodowane metodą prof. Sucheckiego.
 

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z leśnictwa