WWF zachęca do turystyki rowerowej w Puszczy Białowieskiej


WWF zachęca do turystyki rowerowej w Puszczy Białowieskiej: artykuł nr 4626

2007-05-29 14:22:18 Ekologia

Turystyka rowerowa to szansa na lepsze poznanie Puszczy Białowieskiej - nie tylko przyrody, ale i wartości kulturowych tego regionu - uważa Światowy Fundusz na Rzecz Przyrody - WWF Polska. Z inicjatywy tej organizacji w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Siemianówce (Podlaskie) odbyło się seminarium pod hasłem "Puszcza dla rowerów", które ma promować turystykę rowerową. Organizowane jest wspólnie m.in. z Białoruskim Stowarzyszeniem Geograficznym i Białowieskim Parkiem Narodowym. Uczestnicy seminarium objechali na rowerach kilka puszczańskich gmin.

WWF Polska zauważa, że turystyka na terenie Puszczy Białowieskiej nadmiernie koncentruje się w Białowieży, a nie rozwija się w innych częściach tego regionu.

"Brakuje jednolitego podejścia do samej Puszczy Białowieskiej" - uważa Stefan Jakimiuk, kierownik projektu WWF Polska "Białowieski Park Narodowy".

WWF proponuje, by to nie sama Białowieża - siedziba parku narodowego, gdzie jest m.in. nowoczesne muzeum parkowe i rezerwat pokazowy - ale Hajnówka na trasie do Białowieży stała się "bramą do parku" - czyli miejscem, z którego turyści rozjeżdżaliby się po terenach puszczańskich.

Akcja "Puszcza dla rowerów" ma pokazać atrakcje całej Puszczy Białowieskiej, po obu stronach granicy. Działacze WWF uważają bowiem, że turystyka rowerowa to idealny sposób na poznanie regionu poza Białowieżą, bo to obszar zbyt duży dla turystyki pieszej.

Stąd pomysły tworzenia transgranicznych tras rowerowych. Przejazd na Białoruś wymaga wizy (w Białowieży jest turystyczne przejście graniczne dla pieszych i rowerzystów).

WWF przygotował w ostatnich latach w tym regionie ok. 300 km turystycznych szlaków rowerowych na terenie puszczy i okolic; kolejne trasy tworzy Białowieski Park Narodowy. Daje to możliwość kilkudniowej wędrówki po puszczy, codziennie nawet po kilkadziesiąt kilometrów, za każdym razem inną trasą.

Puszcza Białowieska obejmuje tereny atrakcyjne nie tylko pod względem przyrodniczym, ale i kulturowym czy religijnym. To część województwa podlaskiego, gdzie są skupiska mniejszości białoruskiej. Zobaczyć tam można cenną architekturę drewnianą, w tym stare cerkwie.

Dzięki uprzejmości: PAP Nauka w Polsce

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii