Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kielcach


Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kielcach: artykuł nr 4696

2007-06-25 12:21:31 Ekologia

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla Kielc oraz kompleksowa ochrona cennych złóż wody pitnej aglomeracji kieleckiej - inwestycje te będą realizowane z pomocą unijnego Funduszu Spójności. Obydwa projekty zaprezentowano posłom sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, która obradowała w Kielcach.

Kosztorys pierwszego przedsięwzięcia opiewa na 150 mln zł, a drugiego na 590 mln zł - powstać ma m.in. 80 km wodociągu, 350 km kanalizacji i elektroniczny monitoring sieci Wodociągów Kieleckich, który zostanie zainstalowany w ich stacji ujęcia wody w Białogonie koło Kielc - wyjaśnił prezes zarządu tej spółki, poseł Henryk Milcarz (SLD).

Głównym celem rozbudowy i modernizacji oczyszczalni "Sitkówka" jest dostosowanie jakości oczyszczonych ścieków do norm określonych w przepisach prawa polskiego i w odpowiednich dyrektywach UE oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminach: Kielce, Masłów i Sitkówka-Nowiny.

Z kolei rozwój infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej i systemu sterowania gospodarką wodną ma udoskonalić eksploatację dewońskich zasobów wody w Białogonie - poinformował Milcarz.

Należące do międzygminnego związku komunalnego Wodociągi Kieleckie eksploatują 13 studni o głębokości od 80 do 100 m, pięć zachowują w rezerwie. "Każdej doby pompują do odbiorców średnio 25 tys. m sześc. niechlorowanej i nieuzdatnianej wody pitnej o wysokich walorach smakowych" - podkreślił poseł.

Podczas pobytu w Kielcach posłowie sejmowej komisji zwiedzili, oprócz ujęcia wody w Białogonie, także ujęcie podziemnej wody pitnej w okolicznym Zagnańsku. Funkcjonującą tam infrastrukturę techniczną ocenili jako godną XXII wieku. Jak mówili, ujęcie białogońskie jest równie cenne, toteż należy mu zapewnić wzorcowe, najwyższe standardy użytkowania.

Dzięki uprzejmości: PAP Nauka w Polsce

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii