Ogłoszenie wyników Polskich Eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców UE 2009


Ogłoszenie wyników Polskich Eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców UE 2009: artykuł nr 6084

2009-01-13 11:03:43 Ciekawostki

Ogłoszenie wyników polskich eliminacji tegorocznej edycji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej odbędzie się 16 stycznia na Wydziale Biologii UW.

Wydarzeniu towarzyszyć będzie otwarta sesja plakatowa pokazująca zakwalifikowane do finałów prace.

Na eliminacje zgłoszono 29 prac 40 autorów: 1 z astronomii, 8 z biologii, 1 z biochemii, 1 z chemii, 7 z ekologii, 3 z fizyki, 4 z matematyki, 1 z medycyny, 3 z techniki. 22 prace mają jednego autora, 3 prace - dwóch autorów, 4 prace - trzech. Autorzy pochodzą z 28 miejscowości.

Do sesji plakatowej zakwalifikowano - jak informuje na swojej stronie internetowej Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci, organizator konkursu ze strony polskiej - 12 prac - po jednej z astronomii, biochemii, biotechnologii, chemii, ekologii, fizyki i medycyny, dwie z matematyki i trzy z biologii. Na wniosek jury Polski Komitet Konkursu przyzna tytuły laureatów polskich eliminacji oraz nagrody pieniężne (ufundowane przez Fundację BRE Banku) trzem autorom każdego z trzech pierwszych miejsc. Wytypuje także prace, które będą reprezentować Polskę na wrześniowych finałach europejskich w Paryżu.

Konkurs prac młodych naukowców Unii Europejskiej, którzy nie przekroczyli w czasie jego trwania 21 lat życia, organizowany jest od roku 1989. Szacuje się, że corocznie bierze w nim udział ponad 30 tysięcy młodych osób.

PAP - Nauka w Polsce, Waldemar Pławski

Dzięki uprzejmości: PAP Nauka w PolsceNastępna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ciekawostek