Największe Targi Biotechnologii i Biobiznesu w Europie Środkowej


Największe Targi Biotechnologii i Biobiznesu w Europie Środkowej: artykuł nr 4743

2007-07-14 10:26:06 Biotechnologia

Głównym celem siódmej edycji targów jest rozwój powiązań biznesowych pomiędzy firmami biotechnologicznymi i zespołami R&D Regionu a zachodnioeuropejską i amerykańską gospodarką opartą na biotechnologii. Udział krajów takich jak Węgry, Czechy, Litwa, Łotwa, Estonia i prezentacja ich potencjału badawczo-wdrożeniowego przyciąga na Bio-Forum liderów światowego biobiznesu.

Dotychczasowym źródłem innowacyjnych biotechnologii były dla nich głównie Stany Zjednoczone i Europa Zachodnia. Duże zapotrzebowanie na innowacje biotechnologiczne w przemyśle skłania jednak do poszukiwania nowych źródeł produktów biotechnologicznych. W tym kontekście region Europy Środkowej wydaje się niezwykle atrakcyjnym celem.

Bio-Forum to impreza kojarzona przede wszystkim z innowacyjnym biobiznesem, z inicjatywami mającymi na celu utworzenie nowych firm na bazie projektów badawczych oraz wprowadzenie tych projektów na drogę umożliwiającą komercjalizację.

Charakterystyczną cechą Bio-Forum jest unikalna, targowa formuła, pozwalająca na bezpośredni kontakt naukowców z przedstawicielami przemysłu, a przez to konfrontację ich projektów badawczych z potrzebami rynku.

Bio-Forum to niespotykane dotąd na skalę środkowoeuropejską nagromadzenie aplikacyjnych projektów o potencjale wdrożeniowym dla ochrony zdrowia, farmacji, kosmetologii, produkcji żywności, ochrony środowiska, któremu towarzyszy prezentacja całościowej oferty produktów i usług dla biosektora, branżowe szkolenia i seminaria oraz spotkania biznesowe na najwyższym szczeblu.

Dodatkowe informacje dotyczące największych Targów Biotechnologii i Biobiznesu Krajów Europy Środkowej, Bio-Forum VII, znajdą Państwo na stronie internetowej www.bioforum.pl

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z bitechnologii