Targi Biotechnologii i Biobiznesu - 19-20 maj 2005, Łódź


Targi Biotechnologii i Biobiznesu - 19-20 maj 2005, Łódź: artykuł nr 680

2005-05-16 17:16:56 Biotechnologia

W dniach 19-20 maja 2005r. w Łodzi odbędą się po raz pierwszy w Polsce Targi Biotechnologii i Biobiznesu , organizowane przez Firmę Bio-Tech Consulting z Łodzi. Celem Targów jest zaprezentowanie potencjału polskiej biotechnologii, ofert zwiększających innowacyjność w polskich firmach działających w obszarze biobiznesu.

Szczegóły w dalszej części tego artykułu.

Targi "Bio-Forum V" skierowane są przede wszystkim do firm i instytucji oferujących innowacyjne technologie, wysoko specjalistyczne usługi, aparaturę i urządzenia mające zastosowanie w firmach biotechnologicznych, farmaceutycznych, kosmetycznych, firmach działających w obszarze ochrony zdrowia i środowiska, zespołach naukowych prowadzących prace badawczo-wdrożeniowe, itp.

Targi Biotechnologii to również właściwe miejsce do prezentacji ofert w postaci projektów realizowanych przez Centra Zaawansowanych Technologii, Centra Doskonałości i inne zespoły badawcze realizujące projekty o charakterze aplikacyjnym.

Targi mają służyć głownie nawiązaniu bezpośredniej współpracy biznesowej pomiędzy zainteresowanymi podmiotami.

Zwiedzanie targów w dniu 19 maja 2005r. jest bezpłatne.

---------------------------------------------------------

Wystawcy, którzy potwierdzili swój udział w Targach Biotechnologii i Biobiznesu, do dnia 5 maja 2005.

Centrum Doskonałości "Biotechnologia Żywności", Akademia Rolnicza, Poznań
Oferta współpracy dla producentów żywności: oferta badawcza oraz oferta usług i współpracy naukowo-badawczej

Katedra i Zakład Fizjopatologii, Akademia Medyczna w Gdańsku
Oferta usług badawczych dla firm farmaceutycznych i kosmetycznych: badanie wpływu związków chemicznych (leków, kosmetyków itp.) na właściwości komórek układu odpornościowego i komórek nowotworowych

Zakład Biochemii Komórki, Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Oferta usług badawczych: Metody transfekcji komórek - wektory plazmidowe i wirusowe; badania ekspresji genów w warunkach niedotlenienia, otrzymywanie rekombinantowych białek (usługi badawcze z wykorzystaniem specjalistycznej aparatury)

Zakład Onkologii Doświadczalnej, Instytut Immunologii PAN, Wrocław
Prezentacja oferty współpracy skierowanej do firm farmaceutycznych
i kosmetycznych

Centrum Zaawansowanych Technologii BIM - Kampus Ochota, Warszawa
Oferta usług badawczych skierowana do firm z sektora biobiznesu.

Centrum Biologii Medycznej, PAN, Łódź
Rekombinantowa tymozyna - oferta dla firm kosmetycznych
i farmaceutycznych

Centrum Doskonałości Chemii Medycznej Neuropeptydów, W-wa
Badania naukowe i aplikacyjne zmierzających do opracowania nowych substancji jako potencjalnych leków i substancji wspomagających leczenie.

Centrum Badań i Edukacji Chemii i Biotechnologii Farmaceutyków "Chembiofarm", Politechnika Gdańska
Oferta nowych technologii (szczepionki, nowe testy diagnostyczne)

Bio - Chic, Warszawa
Monitoring mikrobiologiczny. Produkcyjne usługi kontraktowe dla farmacji

MTZ Clinical Research, Warszawa
Ośrodek badań klinicznych biodostępności, biorównoważności i fazy I-II. Usługi rejestracyjne

MED - NET Medical Network, Warszawa
Firma zajmuje się monitorowaniem badań klinicznych fazy II - IV. Oferta jest skierowana do potencjalnych sponsorów badań klinicznych zainteresowanych kompleksowymi usługami monitorującymi

Proteon Pharmaceuticals, Łódź
Firma biotechnologiczna. Nowa technologia testu przesiewowego
o wysokiej wydajności (HTS) do wykrywania substancji o działaniu immunomodulujących

CELON Pharma, Łomianki
Firma biotechnologiczna, nowe produkty biotechnologiczne dla celów terapeutycznych

BTL - Zakład Enzymów i Peptonów, Łódź
Firma biotechnologiczna. Podłoża mikrobiologiczne, testy diagnostyczne.

WTS - rzecznicy patentowi, Wrocław
Ochrona prawna własności przemysłowej, wynalazków oraz wzorów towarowych i przemysłowych

SARTOPOL, Poznań
Sprzęt do filtracji membranowej. Nowoczesne rozwiązania w biotechnologii.

AGEMA, Łódź
Fermentory, aparatura laboratoryjna

LGC Promochem, Dziekanów Leśny
Referencyjne linie komórkowe, szczepy wzorcowe, klony cDNA, produkty do badań apoptozy

Amex Export - Import, Warszawa
Aparatura i sprzęt laboratoryjny

Carl Zeiss, Poznań
Specjalistyczna aparatura, mikroskopy

Parker Mannifin, Warszawa
Filtracja procesowa, analityczna, generatory gazów analitycznych

P.P.H. Komender Technologies, Żółwin
Systemy do kontroli procesów termicznych firmy ELLAB A/S

ZACH METALCHEM, Gliwice
Regulatory przepływu cieczy i gazów- aparatura kontrolno-pomiarowa

 Szczegółowe informacje na temat targów i warunków uczestnictwa znajdują się na stronie internetowej: www.bioforum.pl/bf5/5index.htm.

Bezpośredni kontakt do organizatorów:
Bartłomiej Erchardt
Bio-Tech Consulting
ul. Kamińskiego 23
90-229 Łódź
Tel.: (42) 678-01-12
fax. (42) 678-01-28
e-mail: b.erchardt@biotechnologia.pl

 

--------------------------------------------

Portal Przyrodnik objął patrona medialny nad targami.

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z bitechnologii